Zaloguj
Reklama

Terapia nowotworów a niepłodność

Seks
Fot. ojoimages
Seks
(5)

Odkryto przypuszczalny powód, dlaczego chemioterapia częściej ubezpładnia kobiety.

Reklama

Leki stosowane w chemioterapii działają niszcząco nie tylko na guzy nowotworowe, ale i na zdrowe tkanki organizmu. Volker Dötsch z Uniwersytet Johana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania in vitro oraz na robakach z gatunku C. elegans dotyczące roli białek regulujących rozmnażanie i zaprogramowaną śmierć (apoptozę) komórek.

Zgodnie z publikacja w numerze czasopisma „Cell” z 18 lutego, jeżeli w trakcie terapii dojdzie do aktywacji białka p63 (bardzo podobnego do proteiny p53 chroniącej przed niekontrolowanymi podziałami komórkowymi charakterystycznymi dla nowotworów), może dojść do obumarcia zawierającego tę cząsteczkę oocytu (komórki, w wyniku dzielenia się której powstają jaja). Ponieważ plemniki powstają w ciągu całego życia, mężczyźni rzadziej stają się bezpłodni w wyniku leczenia nowotworu niż kobiety, w przypadku których „zapas” komórek jajowych jest stały i ustalony już przed narodzeniem.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cell, Volume 144, Issue 4, 566-576, 18 February 2011

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze