Zaloguj
Reklama

Styl życia kobiet po mastektomii

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Symbol walki z rakiem piersi
Fot. medforum
Symbol walki z rakiem piersi
(4)

Styl życia znacząco wpływa na zdrowie człowieka. Kreowany jest przez oddziaływanie środowiska i indywidualne wzorce zachowania, czynniki społeczno-kulturowe oraz specyficzne cechy każdego człowieka.

Reklama

Na styl życia danej jednostki wpływają również choroby, np. nowotwory. Jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet jest rak gruczołu piersiowego. Często jedynym ratunkiem dla pacjentki jest mastektomia, czyli całkowite usunięcie gruczołu piersiowego.
Obecnie wykonuje się tzw. zabiegi,,oszczędzające”, które mają na celu doszczętne usunięcie nowotworu, ale również uzyskanie zadowalającego efektu kosmetycznego z minimalizacją deformacji.

Przeprowadzono badania w Skarżyskim Klubie Amazonek. Badania objęły 30 kobiet w wieku 45-85 lat. Badania wykonano za pomocą anonimowej ankiety składającej się z 16 elementów. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące okoliczności i rozpoznania choroby, reakcji na wiadomość o chorobie nowotworowej oraz uzyskanego wsparcia i pomocy. Uwzględniono również problemy wynikające z funkcjonowania Klubu Amazonek, w tym motywacji kobiet do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach oraz poziomu odczuwalnego wsparcia. Z badań wynika, że większość Amazonek zainteresowanych jest ćwiczeniami ruchowymi z użyciem sprzętu. Na drugim miejscu kobiety stawiają ćwiczenia w basenie, zaś na trzecim relaksacje z psychologiem.

Po zabiegu, szczególnie po radykalnej mastektomii, występują trudności w codziennym funkcjonowaniu z powodu ograniczenia aktywności ruchowej w stawach obręczy barkowej. Nauka ćwiczeń rehabilitacyjnych, zapewnienie oprotezowania oraz edukacja w zakresie utrzymania prawidłowej postawy ciała korygują powstałe dysfunkcje oraz wpływają na jakość codziennego funkcjonowania. W klubie prowadzone są zajęcia mające na celu poprawę fizyczną i psychiczną kobiet po mastektomii. Spotkania pozwalają na odzyskanie wiary w siebie, na odbudowę równowagi emocjonalnej oraz zapewniają wsparcie. Kobiety uczą się pokonywać strach przed chorobą, co z kolei ułatwia im odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie. Specjaliści pomagają dobrać indywidualny program rehabilitacji fizycznej oraz stwarzają sprzyjające warunków środowiskowych do rekreacji ruchowej.

Choroby nowotworowe diametralnie zmieniają styl życia człowieka. Szczególnie ważna jest odpowiednia opieka medyczna i wsparcie psychiczne chorych. Dlatego też konieczne jest łączenie opieki onkologicznej z rehabilitacją i działalnością organizacji społecznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Barbara Wybraniec-Lewicka, Monika Szpringer, Grażyna Czerwiak, Maria Michalska, Ewa Ciura "Styl życia kobiet po mastektomii", Studia Medyczne 2008; 10: 27-30

Reklama
(4)
Komentarze