Zaloguj
Reklama

Rozpoczął się Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci

Autorzy: mslgroup, informacja prasowa, zdjęcia: ojoimages
Gorączka u dziecka
Fot. ojoimages
Gorączka u dziecka
(0)

26 stycznia b.r. w Krakowie zainaugurowany został Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci. W ramach projektu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowe z pięciu polskich województw, objęci zostaną specjalnym programem szkoleniowym. Program opracowany został przez Fundację Project HOPE oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care.

Reklama

Program poprawy wczesnego wykrywania opracowany został, aby usprawnić wczesną diagnostykę chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Szczegółowe założenia Programu opracowali członkowie Rady Programowej SenTAG, w skład której wchodzą konsultanci ds. onkologii dziecięcej, pediatrii, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego z województw objętych programem. Eksperci opracowali również plan szkoleń dla pracowników POZ, sposoby monitorowania postępów prac i mierzenia rezultatów programu, dyskutowano również na temat terminów szkoleń i doboru odpowiedniej kadry szkoleniowej.

W ramach projektu 600 pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych oraz lekarzy rodzinnych i pediatrów z placówek POZ, objętych zostanie specjalnym programem szkoleniowym. Celem programu jest wzmocnienie ich roli we wczesnym wykrywaniu nowotworów u dzieci, gdyż to najczęściej do nich w pierwszej kolejności rodzice zgłaszają się ze swoimi dziećmi, u których stwierdzą niepokojące objawy. Pracownicy POZ otrzymają wsparcie od regionalnych ośrodków onkologii dziecięcej w Lublinie, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie, pełniących w tym programie rolę centrów szkoleniowych. W ramach szkoleń pracownicy medyczni otrzymają niezbędne przygotowanie edukacyjne i kliniczne do prowadzenia badań, mających na celu wczesne wykrywanie nowotworów i przekazywania rodzicom oraz lokalnej społeczności aktualnych informacji na temat nowotworów u dzieci.

Wierzymy, że dzięki temu programowi choroby nowotworowe u dzieci w wielu przypadkach będą rozpoznawane wcześniej niż dotychczas. Postanowiliśmy skoncentrować nasze działania na edukacji pielęgniarek oraz lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ to szczególnie od ich wiedzy na temat typowych i nietypowych objawów nowotworów zależy dalsze szybkie diagnozowanie dziecka. – powiedziała Dorota Kuchna, dyrektor Project HOPE Polska.

W ramach programu Fundacja Project HOPE planuje także przekazywać rodzicom informacje o konieczności poddawania dzieci regularnym badaniom kontrolnym oraz zwracania uwagi na wszelkie nietypowe objawy, utrzymujące się dłużej niż 2 - 3 tygodnie. Nowotwory występujące u dzieci są wyjątkowo złośliwe, co sprawia, że choroba rozwija się bardzo szybko, w krótkim czasie przechodząc w zaawansowane stadia kliniczne. Dlatego właśnie w przypadku dzieci szybkie rozpoznanie choroby ma szczególnie duże znaczenie. – tłumaczy prof. Walentyna Balwierz z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze