Zaloguj
Reklama

Rak prostaty a bakterie – czy mikroby mają wpływ na rozwój tej choroby?

Rak prostaty
Fot. medforum
Rak prostaty
(0)

Rak prostaty należy do grupy najczęściej występujących u mężczyzn nowotworów złośliwych. Wciąż bywa on rozpoznawany w bardzo późnym stadium, dlatego też uczeni podejmują się poszukiwań zarówno technik diagnostycznych, które pozwolą go wcześniej wykrywać, jak i analizują oni to, jakie czynniki mają wpływ na rozwój tej choroby. Ciekawe doniesienia o patogenezie raka prostaty prezentują uczeni z Chin – udało im się bowiem zaobserwować pewne charakterystyczne dla nowotworu prostaty zmiany dotyczące składu mikroflory wydzieliny gruczołu krokowego.

Reklama

Od pewnego czasu w medycynie coraz więcej mówi się o tym, że znaczący wpływ na ludzkie zdrowie mają bytujące w organizmie człowieka bakterie. Zwykle zwraca się w tym przypadku uwagę przede wszystkim na ich wpływ na czynność przewodu pokarmowego, im jednak więcej badań jest przeprowadzanych, tym wyraźniej widoczne staje się to, że bakterie bytujące w ciele człowieka mogą mieć związek z problemami zdrowotnymi dotyczącymi nie tylko jelit.

Mając na uwadze powyżej opisane aspekty, chińscy uczeni postanowili sprawdzić, czy bakterie mogą mieć również związek z rakiem prostaty. Swoje badania prowadzili oni w grupie 59 mężczyzn, z których 32 osoby chorowały na nowotwór gruczołu krokowego, a pozostali – zdrowi mężczyźni – stanowili grupę kontrolną. Od badanych pobierano wydzielinę produkowaną przez prostatę, a następnie badano skład obecnych w niej bakterii.

Pierwszym, co zauważyli badacze, było to, że u mężczyzn z rakiem prostaty w wydzielinie tego gruczołu była znacząco zmniejszona różnorodność drobnoustrojów bakteryjnych. Zauważyli oni również to, że całkowicie odmienne były proporcje różnych gatunków bakterii u osób zdrowych i u tych, u których wystąpił nowotwór gruczołu krokowego.

Czy zmiany dotyczące obecnych w wydzielinie gruczołu krokowego bakterii sprzyjają rakowi prostaty, czy też może są one skutkiem zachorowania – tego nie wiadomo. Patrząc jednak na to, jak różnym schorzeniom mogą sprzyjać nieprawidłowości dotyczące składu mikroflory bakteryjnej organizmu, wydaje się, że warto byłoby się przyjrzeć roli bakterii w występowaniu nowotworów gruczołu krokowego.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze