Zaloguj
Reklama

Rak nerki a operacja oszczędzająca

Lekarze po operacji
Fot. ojoimages
Lekarze po operacji
(5)

Operacja nerkooszczedzająca pomaga uniknąć konieczności poddawania się dializom.

Reklama

Chirurgiczne leczenie raka nerki niekoniecznie musi polegać na usunięciu całego narządu – możliwa jest tzw. operacja nerkooszczędzająca (ang. nephron-sparing surgery - NSS). Frederik Roos i współpracownicy z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy) przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkuset pacjentów, u których ten nowotwór przyjął rozmiary większe niż 4 cm.

Zgodnie z publikacją w lutowym numerze czasopisma „BJU International” młodzi i odpowiednio starannie wybrani chorzy mogą zostać poddani operacji nerkooszczędzającej bez obniżenia ich przeżywalności, za to z większymi szansami na zachowanie funkcji nerek. Również starsi chorzy częściej unikali konieczności poddawania się dializom w przypadku nieusuwania całości zaatakowanego przez nowotwór narządu. Wiek ani rodzaj operacji nie miały wpływu na ryzyko powikłań.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze