Zaloguj
Reklama

Radykalna pochwowa amputacja szyjki macicy (operacja Dargenta’a) w raku szyjki macicy.

Autorzy: Dursun P, Leblanc E, Nogueira MC.
Radykalna pochwowa amputacja szyjki macicy (operacja Dargenta’a) w raku szyjki macicy.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy było przedstawienie najnowszych prac dotyczących radykalnej amputacji szyjki macicy drogą pochwową (RVT). Dokonano przeglądu najnowszej literatury skupiając się na wynikach chirurgicznych, onkologicznych i położniczych RVT.

Reklama

Jako bazę danych do wyszukiwania wybrano PubMed, oraz piśmiennictwo z odpowiednich artykułów, hasła służące do przeszukiwania baz danych były następujące: „trachelectomy” oraz „radical vaginal trachelectomy”, „cervical carcinoma” oraz „ fertility saving”.

U znaczącej ilości kobiet będących jeszcze w okresie reprodukcyjnym wykrywany jest rak szyjki macicy, jednakże dopiero z początkiem nowego milenium zaczęto częściej stosować u pacjentek z wczesnym stadium raka szyjki macicy leczenie oszczędzające. Obecnie 7 ośrodków ginekologiczno-onkologicznych na całym świecie opublikowało wyniki onkologiczne i ciążowe od pierwszego wykonania radykalnej pochwowej amputacji szyjki macicy (RVT) w roku 1994.

Wskaźniki nawrotu choroby jak i wskaźniki śmiertelności (odpowiednio: 4,2% i 2,8%) wydają się być porównywalne z wskaźnikami klasycznej brzusznej histerektomii. Wydaje się również, iż wskaźniki ogólnego nawrotu RVT i śmiertelności związanej z RVT są podobne do wyników leczenia wczesnego stadium raka szyjki macicy przy pomocy radykalnej histerektomii (RH) lub też radioterapii. Ponadto wyniki związane z płodnością w przypadku RVT wydają się być obiecujące. Odnotowano 70% współczynnik zajść w ciążę wśród kobiet po zabiegu RVT pragnących mieć potomstwo. Jednakże należy takie pacjentki informować o ryzyku utraty płodu w drugim trymestrze ciąży oraz możliwości wystąpienia przedterminowego porodu. Z drugiej jednak strony widoczny jest brak odpowiedniej ilości informacji o katamnezie pacjentek będących po zabiegu RVT, zarówno z okresu pooperacyjnego jak i okresu ciążowego.

RVT jest znaczącą procedurą oszczędzającą macicę dotyczącą kobiet w wieku reprodukcyjnym z wczesnym stadium raka szyjki macicy. Jednakże, aby uzyskać ostateczną opinię dotyczącą wyników onkologiczno położniczych należy przeprowadzić dalsze badania o większym zasięgu i dłuższym okresie katamnezy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Eur J Surg Oncol. 2007 Jan 4;

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze