Zaloguj
Reklama

Radioterapia paliatywna - oczekiwania pacjentów a rzeczywistość

Wizyta u lekarza
Fot. ojoimages
Wizyta u lekarza
(3)

Pacjenci z zaawansowanymi nowotworami przeceniają możliwości radioterapii paliatywnej.

Reklama

Ludzi chorych na tak zaawansowane nowotwory, że niemożliwe jest ich już ich wyleczenie, poddaje się tzw. leczeniu paliatywnemu, którego celem jest poprawa jakości życia poprzez złagodzenie symptomów choroby, łagodzenie bólu oraz wsparcie psychiczne i duchowe. Gunita Mitera i współpracownicy z Centrum Nauk o Zdrowiu Sunnybrook w Toronto (Kanada) przeprowadzili niedawno badania ankietowe z udziałem stu pacjentów z przerzutami wywołującymi objawy.

Jak podano w marcowym wydaniu czasopisma „Clinical Oncology”, ponad jedna czwarta uczestników uważała, że ich choroba jest jeszcze uleczalna. Przed konsultacją z lekarzem tłumaczącym im cele radioterapii paliatywnej 17 procent wierzyło, że takie leczenie spowoduje powrót do pełni zdrowia a 40 procent – że wydłuży ich życie. Po takim spotkaniu odsetki te wynosiły odpowiednio 15 i 45 procent.

Większość pacjentów po konsultacji zdeklarowała lepsze zrozumienie swojej choroby i wyższy poziom ufności w sensowność leczenia. Naukowcy podkreślają konieczność podejmowania dalszych wysiłków zmierzających do zbliżenia oczekiwań odnośnie skutków radioterapii paliatywnej do rzeczywistości.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze