Zaloguj
Reklama

Przerzuty do węzłów chłonnych miednicy i okolic aorty w przypadkach raka nabłonkowego jajników.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Przerzuty do węzłów chłonnych miednicy i okolic aorty w przypadkach raka nabłonkowego jajników.
Fot. Pantherstock
(3)

Odpowiednie leczenie zaawansowanego raka jajników jest w ostatnich latach kwestią dość kontrowersyjną. Nie ma dostępnych wystarczających danych dotyczących znaczenia w leczeniu wycięcia węzłów chłonnych i odpowiedniej oceny stanu węzłów chłonnych.

Reklama

Autorzy pracy podjęli próbę oceny rozprzestrzenienia, rozmiarów oraz ilości przerzutów do węzłów chłonnych miedniczych i okołoaortalnych u pacjentek z nabłonkowym rakiem jajników. W badaniu przeprowadzono retrospektywną ocenę (na podstawie przeglądu kart pacjentek) 116 pacjentek z stadium IIIC lub IV raka nabłonkowego jajników leczonych w klinice Mayo.

Pacjentki te poddano bilateralnej limfadenektomii miednicznej i okołoaortalnej (lata 1996-2000). 86 (78%) z 110 pacjentek poddanych miednicznej limfadenektomii miało przerzuty do węzłów w 422 (16%) z 2705 usuniętych miednicznych węzłów chłonnych. 84 (84%) z 100 pacjentek miało udokumentowane przerzuty do okołoaortalnych węzłów chłonnych w ilości 456 (35%) z 1313 usuniętych aortalnych węzłów chłonnych. U 55 (59%) z 94 pacjentek miały miejsce obustronne przerzuty do węzłów chłonnych miednicznych i aortalnych a bilateralną limfadenetkomię okołoaortalną przeprowadzono u 53  (72%) z 74 pacjentek.

Najbardziej reprezentatywną grupą dla wykrywania przerzutów do węzłów była grupa aortalna (83%), następnie grupa z tętnicą biodrową zewnętrzną (59%) i grupa pacjentek obejmująca węzły zasłonowe (53%). Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy dotyczącej średnich rozmiarów pozytywnych (1.8 cm) i negatywnych węzłów chłonnych (1.6 cm). U 37 pacjentek wystąpił guz jednostronny, a 1 pacjentka (7%) miała przerzuty kontralateralne do węzłów chłonnych.

Ilość przypadków obustronnie pozytywnych węzłów chłonnych miednicy i pozytywnych węzłów okołoaortalnych wskazuje na konieczność obustronnego wycięcia węzłów chłonnych miednicznych i aortalnych u wszystkich pacjentek niezależnie od asymetrii pierwotnego guza.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Gynecol Oncol. 2007 Jun;105(3):604-8

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze