Zaloguj
Reklama

Pomiar sześciu biomarkerów polepsza wykrywanie wczesnego stadium raka jajnika

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Pomiar sześciu biomarkerów polepsza wykrywanie wczesnego stadium raka jajnika
Fot. Panthermedia
(5)

Przeprowadzono badanie kliniczne, w którym w grupie kontrolnej zebrano 362 zdrowe kobiety oraz 156 kobiet z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika. Badanie ujawniło, iż przy pomocy oznaczeń sześciu biomarkerów z dużą skutecznością można wykryć i odróżnić pacjentki z rakiem jajników od pacjentek wolnych od tej choroby.

Reklama

Badanymi markerami diagnostycznymi były: leptyna, prolaktyna, osteopontyna, insulinopodobny czynnik wzrostu II, czynnik hamujący migrację makrofagów (MIF) oraz CA-125.

Testy immunologiczne wykazały, iż żaden z badanych  biomarkerów oznaczany pojedynczo nie może przyczynić się do zróżnicowania komórek zdrowych od komórek rakowych, ale zastosowanie połączenia tych sześciu biomarkerów zapewnia znacznie lepsze możliwości diagnozy w porównaniu do oznaczeń samego C-125.

Wykorzystany test do oznaczania sześciu biomarkerów wykazywał 95,3% czułość i 99,4% specyficzność w wykrywaniu raka jajnika. Wyniki badania opublikowano w Clinical Cancer Research.

Rak jajnika jest trudny do wykrycia i w większości przypadków diagnoza tej choroby oznacza już jej zaawansowane stadium. Testy oznaczające tylko C-125 wykrywają  około 50 % przypadków raka jajników w stadium 1 dlatego też naukowcy ciągle poszukują bardziej precyzyjnych metod wykrywania tej choroby.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Clin Cancer Res. 2008;Feb 7

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze