Zaloguj
Reklama

Pneumonektomia: kiedy jest wykonywana i jak resekcja płuca wpływa na życie chorych?

Rentgen płuc
Fot. Shutterstock
Rentgen płuc
(0)

Resekcja płuca (pneumonektomia) wykonywana bywa m.in. u chorych na raka płuc, zabieg ten przeprowadzany może być jednak również i u pacjentów obarczonych innymi schorzeniami. Życie z jednym płucem – szczęśliwie – jest jak najbardziej możliwe, pacjenci będący jednak po usunięciu płuca liczyć się muszą z tym, że w ich życiu pojawią się pewne ograniczenia. Jakie – poza nowotworami płuc – mogą być wskazania do przeprowadzenia pneumonektomii i jak dokładnie zabieg ten wpływa na funkcjonowanie chorych?

Reklama

Pełną wydolność oddechową zapewnia ludziom posiadanie dwóch płuc, zdarzają się jednak sytuacje, gdzie zachodzi konieczność dokonania resekcji jednego z nich. Pneumonektomię wykonuje się przede wszystkim u pacjentów chorujących na nowotwory płuc, zabieg może być jednak przeprowadzany również i u osób zmagających się z innymi schorzeniami, takimi jak:

  • gruźlica,
  • rozstrzenie oskrzeli,
  • poważne infekcje grzybicze układu oddechowego.

Inną jeszcze możliwą przyczyną przeprowadzenia resekcji płuca są znaczne uszkodzenia wynikające z doświadczenia jakiegoś urazu, np. powstałego wskutek wypadku komunikacyjnego.

To, jak pacjent będzie funkcjonował już po pneumonektomii, uzależnione jest od kilku różnych czynników. Duże znaczenie ma to, jaka była jego ogólna wydolność oddechowa przed operacją – im była ona lepsza, tym łatwiej będzie choremu funkcjonować już po zabiegu. Ogólnie skutkiem resekcji płuca jest zmniejszenie tolerancji wysiłku, przez co pacjenci raczej nie są w stanie podejmować bardzo intensywnej aktywności fizycznej, mogą oni jednak angażować się w wymagające mniejszego wysiłku czynności. Po pewnym czasie od pneumonektomii zachodzą zresztą w organizmie pewne zmiany, które ułatwiają choremu funkcjonowanie – pozostałe płuco nieco się rozszerza, dodatkowo organizm przystosowuje się do zmniejszonych dostaw tlenu.

Życie z jednym płucem – jak wspomniano na samym początku – jak najbardziej jest możliwe, z całą jednak pewnością jest ono w pewien sposób utrudnione. Z tego powodu najistotniejsze są starania o to, aby nie zachodziła konieczność wykonania pneumonektomii – w tym celu unikać należy dymu papierosowego, warto również regularnie wykonywać badania, dzięki którym ewentualny nowotwór płuc będzie mógł być zdiagnozowany w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze