Zaloguj
Reklama

Pierwszy opis wyleczenia białaczki u dziecka z wykorzystaniem komórek macierzystych krwi pępowinowej

Autorzy: Hayani A, Lampeter E, Viswanatha D, Morgan D, Salvi SN.
Pierwszy opis wyleczenia białaczki u dziecka z wykorzystaniem komórek macierzystych krwi pępowinowej
Fot. medforum
(0)

Opisano prawdopodobnie pierwszy w świecie przypadek wykorzystania magazynowanych komercyjnie własnych komórek krwi pępowinowej do udanego przeszczepu szpiku u 3-letniej dziewczynki leczonej z powodu wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej. Na kanwie tego przypadku autorzy omawiają teorię i praktykę leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Reklama

Komercyjne banki krwi pępowinowej rekomendują swoje usługi, uzasadniając to potencjaną przydatnością komórek macierzystych, uzyskanych po porodzie z krwi pępowinowej. Komórki te mają być później wykorzystywane u dziecka w przypadku konieczności leczenia wielu poważnych chorób, wymagających np. przeszczepu szpiku kostnego. Przykładem może być publikacja amerykańskiego miesięcznika "Pediatrics" ze stycznia 2007, w której opisano prawdopodobnie pierwszy w świecie przypadek wyleczenia białaczki u dziecka dzięki wykorzystaniu magazynowanych komercyjnie komórek krwi pępowinowej. Opisywany przypadek dotyczy 3-letniej dziewczynki, leczonej z powodu wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej. Ze względu na brak poprawy po dotychczasowym leczeniu, zdecydowano o wykonaniu przeszczepu szpiku, do którego wykorzystano własne komórki macierzyste dziecka, pobrane w okresie okołoporodowym i magazynowane w komercyjnym banku krwi pępowinowej. Na kanwie tego przypadku autorzy omawiają teorię i praktykę leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych. Podkreślono, że pomimo pojedynczych spektakularnych sukcesów, prawdopodobieństwo konieczności skorzystania przez dziecko z takiej metody leczenia jest na dzień dzisiejszy nadal minimalne. Należy starannie równoważyć koszty pobrania i magazynowania takich komórek z zyskami ich potencjalnej przydatności oraz odróżniać wiarygodne dane medyczne od reklam komercyjnych banków krwi pępowinowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2007 Jan;119(1):e296-300.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze