Zaloguj
Reklama

Pierwsze objawy nowotworów u dzieci – spostrzeżenia rodziców

Biegające dzieci
Fot. panthermedia
Biegające dzieci
(0)

Wczesne objawy nowotworowe u dzieci są niezwykle trudne do „wyłapania” głownie dlatego, że większość z nich jest niespecyficzna i nie daje możliwości przypuszczenia, że w organizmie dziecka dzieje się coś złego. Przeważnie zauważane przez rodziców jest zmęczenie, apatia bądź nadmierna aktywność, której skutkiem wydaje się być ból kończyn. Jeśli jednak objawy te trwają długo lub mają charakter nawracający z towarzyszącą podwyższoną temperaturą, powiększonymi węzłami chłonnymi czy krwawieniami z błon śluzowych, warto poddać się specjalistycznej konsultacji lekarskiej.

Reklama

Wczesne rozpoznanie ma kluczowe znaczenie dla wielu schorzeń – zwłaszcza dla chorób nowotworowych. Daje to szansę na podjęcie szybkiej terapii, co stanowi o szansie na całkowite wyleczenie. W przypadku dzieci największa rola w rozpoznawaniu wczesnych objawów odgrywana jest przez rodziców.

Literatura specjalistyczna, poświęcona nowotworom u dzieci, opisuje szeroko objawy wszelkich tego typu schorzeń, w tym schorzeń rzadkich i rzadko występujących objawów. Niewiele natomiast jest literatury, która pokazuje, jakie są pierwsze, początkowe objawy, które mogły być rozpoznane przez rodziców w początkowej fazie.

Badania prowadzone wśród rodziców [1] na temat ich spostrzeżeń dotyczących pierwszych symptomów białaczki pokazują brak specyficzności takich objawów – zanim dziecko trafi do lekarza specjalisty. W opinii rodziców widać było pewną grupę objawów, które można określić jako niespecyficzne, czyli takie, które można powiązać z wieloma schorzeniami – z pozoru niewinnymi. W wyżej wspomnianej grupie dolegliwości znalazły się bóle głowy oraz powiększone węzły chłonne, a najbardziej niepokojąca dla rodziców była zmiana w zachowaniu dziecka, polegająca na nadmiernej aktywności, co skutkowało np. bólem kończyn. Zwykle tego typu objawy tłumaczone były procesem wzrostu czy wysiłkiem fizycznym – zarówno przez rodziców, jaki i przez lekarzy.

Ta wysoka niespecyficzność objawów pozwalała wykluczyć schorzenie nowotworowe w oparciu jedynie o takie przypuszczenia. Dopiero moment zaostrzenia się objawów oraz pojawienie się dodatkowych, w postaci gorączki czy krwawych podbiegnięć, skłaniały do konsultacji lekarskiej specjalistycznej oraz podjęcia diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej.

W przytoczonym badaniu uwagę zwraca dostrzeganie przez rodziców zmęczenia i apatii u dziecka, co stanowić może dodatkową informację na temat pierwszych symptomów schorzeń nowotworowych. Niemniej, jak wspominano wcześniej, istnieją opisy pierwszych objawów, na które warto zwrócić uwagę, w kontekście schorzeń nowotworowych to tzw. „czerwone flagi”, czyli krwawienia z błon śluzowych lub skóry, częste nawracające infekcje oraz przewlekłe zmęczenie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na spadek masy ciała oraz częstość bólów głowy, a także podwyższoną temperaturę ciała, kaszel czy powiększone węzły chłonne [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] M.Rosińska, M. Stuła, M.Rąpała, E. Barg: Co może budzić niepokój onkologiczny u rodziców? „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2019, nr 15(3), s. 281–285.

Reklama
(0)
Komentarze