Zaloguj
Reklama

Pandemia wpłynęła na zmniejszenie się liczby przeszczepów

Operacja
Fot. panthermedia
Operacja
(0)

Liczba przeszczepów narządów w 2020 roku spadła o jedną trzecią w porównaniu z 2019 r. Wpływ na to może mieć pandemia covid-19.

Reklama

Autorzy badania przeanalizowali dane z 22 krajów i porównali liczbę przeszczepów nerek, wątroby, płuc i serca przed pandemią covid-19 i po niej. Według niego liczba przeszczepów spadła najbardziej w Japonii (66%), najmniej w Szwajcarii (1%). 

Wśród krajów uwzględnionych przez ekspertów w badaniu porównawczym znalazło się 16 krajów z Europy, 3 z Ameryki Łacińskiej, USA, Kanada i Japonia. W badaniu nie uwzględniono Polski.

Największy spadek nastąpił w przeszczepach od dawców żywych – liczba przeszczepów nerek w ubiegłym roku zmniejszyła się o 40% w porównaniu z 2019 r., a wątroby o 33%. Spadek liczby przeszczepów dotyczył również narządów przeszczepionych od dawców martwych: o 17% zmniejszyła się ilość przeszczepów płuc, o 12% nerek, 9% wątroby i 5% serca.

Istnieją duże różnice między krajami; podczas gdy w Kanadzie, Norwegii, Słowenii, Szwajcarii i USA liczba przeszczepów spadła o mniej niż 10%, w Argentynie, Chile i Japonii spadła o ponad 50%.

W Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2 w 2020 r. we wszystkich obszarach transplantacyjnych, poza przeszczepianiem serca, zaobserwowano około 20% spadek transplantacji. O ile 2019 r. przeszczepiono 1473 narządy, to w 2020 – już tylko 1180.

Dlaczego liczba przeszczepów spadła w 2020 roku?

Wiele państw wprowadziły szeroko zakrojone i złożone procedury w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem u żywych dawców.

– Transplantacja od żywych dawców wymaga elektywnej alokacji znacznych zasobów i planowania w porównaniu z przeszczepami od zmarłych dawców, co było niezwykle trudne podczas pandemii, kiedy zasoby są wykorzystywane na doraźną opiekę i transfery personeluczytamy w badaniu.

Autorzy badania chwalą kraje, w których liczba przeszczepów utrzymywała się na podobnym poziomie jak przed pandemią. Państwa takie jak Belgia i Włochy wykazały wysiłki, aby utrzymać liczbę przeszczepów pomimo stosunkowo większej liczby zgonów z powodu covid-19 na milion mieszkańców w porównaniu z innymi państwami.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze