Zaloguj
Reklama

Pacjencie! Nowa lista leków refundowanych już opublikowana!

Farmaceutka
Fot. Pantherstock
Farmaceutka
(0)

Lista leków refundowanych rokrocznie wzbudza wielkie emocje. Konsultacje przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z lekarzami, pozwoliły zaktualizować listę leków. 1 września weszła w życie nowa lista leków refundowanych, co skutkuje zmianami w cenach blisko kilkuset specyfików. Jakie nowości czekają pacjentów?

Reklama

1 września to nie tylko ważny dzień dla uczniów – to także ważny moment dla wszystkich chorych, którzy z niecierpliwością wypatrują nowej listy leków refundowanych.
Najważniejsze zmiany czekają przede wszystkim:

  • Chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – lek o nazwie Imbruvica trafił w końcu na listę leków refundowanych,
  • Chorych na chłoniaka złośliwego – do listy leków, o których refundację można się ubiegać, dołączył specyfik Pixuvri,
  • Dzieci cierpiących na hemofilię A i B – podjęto decyzję o refundacji leku Rixubis,
  • Chorych na chorobę Leśniewskiego – Crohna. Ministerstwo Zdrowia zmieniło kryteria dotyczące włączenia do ponownego leczenia pacjentów pediatrycznych, u których nastąpiło zaostrzenie się choroby po zakończonym leczeniu,
  • Chorych na stwardnienie rozsiane. Według nowych przepisów, chorzy na stwardnienie rozsiane będą mogli ubiegać się o refundację kuracji fumaranem dimetylu, peginterferonem beta 1 – a oraz tery – flunomidem. Co ważne, dokonano również znaczącej korekty kryteriów wykluczenia dla leków pierwszej linii. Wprowadzono również zmiany w opisie programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego” – wprowadzono kryterium umożliwiające ponowne włączenie pacjentek będących w ciąży.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian, znajdują się na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze