Zaloguj
Reklama

Ostra białaczka szpikowa – leczenie pacjentów w stanie remisji

Badania krwi
Fot. ojoimages
Badania krwi
(5)

Autologiczny przeszczep komórek macierzystych zmniejsza ryzyko nawrotu.

Reklama

Chemioterapia konsolidacyjna polega na podawaniu pacjentom, u których osiągnięto remisję, leków przeciwnowotworowych w dawkach mających podtrzymać ten stan. Alternatywnym podejściem jest tzw. autologiczny przeszczep komórek macierzystych (przechowywanie pobranych od danego pacjenta komórek, z których rozwijają się wszystkie rodzaje krwinek, w celu późniejszego podania ich temu samemu choremu).

Aby porównać skuteczność obydwu tych metod, Edo Vellenga z Uniwersytetu w Groningen (Holandia) i współpracownicy poddali niedawno badaniom kilkaset osób z ostrymi białaczkami szpikowymi. Jak podano w internetowym wydaniu czasopisma „Blood” z 27 września, pacjenci leczeni za pomocą autologicznego przeszczepu komórek macierzystych rzadziej doświadczali nawrotu choroby. Ogólna przeżywalność nie zależała od zastosowanej u danego chorego metody, ponieważ osoby leczone za pomocą chemioterapii konsolidacyjnej w razie nawrotu białaczki miały większe szanse na uratowanie dzięki zastosowaniu innych podejść terapeutycznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Blood 2011 blood-2011-07-370247

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze