Zaloguj
Reklama

Orzechy włoskie a spowolnienie rozwoju raka piersi

Zdrowa przekąska
Fot. shutterstock
Zdrowa przekąska
(0)

Czy spożywanie orzechów włoskich sprzyja profilaktyce nowotworowej? Jak wskazują badania prowadzone w Uniwersytecie Marshalla – tak. Naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem wykryli, że ekspansja genów zmienia się pod wpływem przyjmowanie około 50 g orzechów przez okres około 2 tygodni. Badania te stanowią początek drogi do postawienia jasnej tezy dotyczącej korelacji pomiędzy spożyciem orzechów a profilaktyką nowotworową, jednak ich wyniki są jednoznaczne i bardzo obiecujące.

Reklama

Naukowcy pracujący na Uniwersytecie Marshalla podjęli się przeprowadzenia pilotażowego badania klinicznego badającego związki zachodzące pomiędzy spożywaniem orzechów włoskich a tempem rośnięcia guza nowotworowego raka piersi. Wyniki opublikowano w marcu 2019 roku w czasopiśmie „Nutrition Research”.

Z wyników, jakie otrzymali naukowcy, wyciągnięto wnioski o zdolności do hamowania ekspresji genów w raku piersi, który został klinicznie potwierdzony przy spożyciu 2 uncji (około 50 g) orzechów włoskich dziennie przez okres około 2 tygodni.

Jak mówi kierownik badań – już wcześniejsze przeprowadzane przez nich badania wskazywały na korzystny wpływ hamowania rozwoju nowotworu lub też przyczyniały się znacząco do zmniejszania ryzyka zachorowania. Badania te jednak prowadzone były jedynie na myszach, stąd istniała konieczność poparcia tych hipotez wynikami klinicznie przeprowadzonych badań z udziałem człowieka.

W pierwszym badaniu osobami poddanymi obserwacji były kobiety, u których guz osiągnął rozmiary wystarczające do wykonania biopsji. Losowo podzielono je na 2 grupy – spożywające orzechy oraz grupę kontrolną.

Zaraz po wykonaniu biopsji jedna grupa zaczęła przyjmować codziennie około 50 g orzechów włoskich dziennie, by po 2 tygodniach po pierwszej biopsji poddać kobiety ponownemu pobraniu wycinka.

Próbki pobrane po 2 tygodniach z zastosowaniem orzechów w diecie znacząco różniły się w obszarze ekspresji genów w porównaniu do próbek wyjściowych i w stosunku do grupy kontrolnej. Na podstawie głębszych badań wykryto, że ekspresja aż 456 genów znacząco się zmieniła pod wpływem spożywania orzechów.

Dodatkowym badaniem, jakie wykonano, była analiza IPA (Ingenuity Pathway Analysis), w wyniku której wykryto aktywację szlaków promujących apoptozę (rozumianej jako naturalny proces śmierci komórki, za pomocą którego dochodzi do usunięcia z organizmu komórek uszkodzonych – również nowotworowych) oraz ahedację. Dla organizmu ma to duże znaczenie, gdyż komórki nowotworowe, dzięki wyżej wspomnianym procesom, w łatwiejszy sposób obumierają, wykazując słabszą zdolność do namnażania oraz zmniejszoną zdolność do przerzutów. Prof. Hardman, kierująca badaniami, wskazuje jednocześnie na potrzebę klinicznego potwierdzenia uzyskanych wyników poprzez przeprowadzenie badań na szerszą skalę [1].

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] W.E. Hardman, D.A. Primerano et al.: Dietary walnut altered gene expressions related to tumor growth, survival and metastasis in breast cancer patients: A pilot clinical trial. „Nutrition Research” 2019/03.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze