Zaloguj
Reklama

Opracowano nieinwazyjny test wykrywający nowotwory pęcherza moczowego?

Nerki
Fot. Pantherstock
Nerki
(1)

Nowotwory pęcherza moczowego – choć nie mówi się o nich zbyt wiele – są jednak jednymi ze stosunkowo częstych schorzeń onkologicznych. Problemem w ich przypadku jest to, że objawy choroby pojawiają się późno, co znacząco pogarsza rokowania pacjentów. Z tego właśnie powodu naukowcy poszukują metod, dzięki którym można byłoby jak najszybciej rozpoznawać nowotwory pęcherza moczowego – możliwe, że szybki i nieinwazyjny test wykrywający tę chorobę został właśnie wynaleziony.

Reklama

Jednym z możliwych objawów nowotworu pęcherza moczowego jest krwiomocz. Z tego właśnie powodu takiej dolegliwości bagatelizować po prostu nie wolno – pacjent z krwiomoczem powinien się zawsze zgłosić do lekarza, który nie tylko przeprowadzi badanie lekarskie, ale i zleci odpowiednie dodatkowe badania.

Obecnie w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego wykorzystywane są cystoskopia oraz badania obrazowe, takie jak np. tomografia komputerowa. Wspomniana jako pierwsza cystoskopia jest jednak badaniem związanym z pewną inwazyjnością, oprócz tego mogą pojawiać się po niej pewne problemy, takie jak np. zakażenie układu moczowego.

W związku z powyższymi różni uczeni próbują znaleźć inne badania – najlepiej nieinwazyjne – które będą mogły być wykorzystywane w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego. Jedne z takowych prac przeprowadzane były w Wielkiej Brytanii – opracowany przez brytyjskich naukowców test miałby wykrywać pewne specyficzne białko, które obecne jest w moczu pacjentów cierpiących na nowotwór pęcherza.

Białkiem tym miałoby być białko MCM5. Substancja ta jest charakterystyczna dla komórek dzielących się lub tych, które mają zdolność do powielania. U osób zdrowych nie stwierdza się w moczu obecności tej substancji, inaczej jest już jednak u pacjentów cierpiących na nowotwór pęcherza moczowego – u nich możliwe jest już wykrywanie białka MCM5.

Opracowany test, polegający na wykrywaniu wspomnianej wyżej substancji, cechował się wysoką czułością, ale niestety nie zawsze – niedostateczna ona była w przypadku chorych z grupy niskiego ryzyka zachorowania na nowotwór pęcherza moczowego. Z tego powodu możliwe, że nieinwazyjny test na nowotwór pęcherza będzie jeszcze udoskonalany, a może będzie wykorzystywany diagnostyce tego schorzenia razem z innymi nieinwazyjnymi badaniami, takimi jak chociażby USG.

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze