Zaloguj
Reklama

Ocena ryzyka rozwoju raka piersi.

Autorzy: Ozanne, Elissa M. et al.
Ocena ryzyka rozwoju raka piersi.
Fot. Pantherstock
(0)

Do metod zapobiegania nowotworom piersi, stosowanych w połączeniu z badaniami skriningowymi i kontrolą, zalicza się również zmiany stylu życia, chemoprewencję tamoksyfenem oraz profilaktyczną operację.

Reklama

W przypadkach decyzji związanych z prewencją zdrowotną zazwyczaj sam pacjent musi dokonać wyboru czy rozpocząć skuteczne leczenie, które niesie ze sobą możliwość wystąpienia efektów ubocznych ujemnie wpływających na jakość życia. Sytuacja taka wymaga, aby pacjent był dobrze poinformowany i w pełni rozumiał ryzyko związane z każdą taką opcją leczenia. Osoby związane z tego typu badaniami stworzyły wszechstronny program ramowy związany z podejmowaniem decyzji, zaprojektowany specjalnie w celu wspierania poradni zajmujących się zapobieganiem rakowi piersi. Stworzony program łączy informacje prognostyczne pochodzące z najnowszych modeli badań nad ryzykiem piersi. Zarysowuje on również możliwość zastosowania, w zależności od indywidualnej decyzji pacjentki, różnych dostępnych metod leczenia. W obiektach klinicznych można również zapewnić dostęp do specjalnych baz danych procedur związanych ze zmniejszaniem ryzyka raka piersi. Bardziej wszechstronne, indywidualne wyznaczanie profilu ryzyka dla danej pacjentki pozwoli na dokładne dobranie odpowiedniego planu leczenia oraz może lepiej przygotować pacjentkę na podejmowanie świadomych decyzji. Celem programu ramowego jest zachęcanie do dzielenia się informacjami związanymi z podejmowaniem decyzji o leczeniu w obrębie jednostek klinicznych, jak również informacjami dotyczącymi nowych metod leczniczych i szybszego wprowadzania ich do praktyki leczniczej.  

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Breast Journal, Volume 12, Number 2, March 2006, pp. 103-113

Reklama
(0)
Komentarze