Zaloguj
Reklama

Nowotwory złośliwe jelita grubego, sutka i prostaty – korzyści z ograniczenia powstawania nowych naczyń

Mężczyzna w laboratorium
Fot. ojoimages
Mężczyzna w laboratorium
(5)

Jednoczesne podawanie REGN910 i afliberceptu daje większe korzyści niż podawanie tylko jednego z tych leków.

Reklama

Jednoczesne podawanie REGN910 i afliberceptu daje większe korzyści niż podawanie tylko jednego z tych leków. Jednym z czynników wpływających na tempo wzrostu guzów nowotworowych jest angiogeneza (powstawanie nowych naczyń krwionośnych). Alshad S. Lalani z Regeneron Pharmaceuticals w Tarrytown (USA) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania na zwierzętach, u których sztucznie wywołali nowotwory złośliwe jelita grubego, gruczołów mlecznych i prostaty.

W ystąpieniu na międzynarodowej konferencji pod tytułem Cele Molekularne i Terapeutyka Raka jednoczesne podawanie substancji o nazwach REGN910 i aflibercept okazało się przeciwdziałać angiogenzie w znacznie silniejszym stopniu niż oddzielne stosowanie tych związków chemicznych. W wyniku tego doszło do ograniczenia rozwoju guzów. W przypadku raka jelita grubego doszło nawet do bardzo szybkiego zmniejszania się ognisk choroby.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze