Zaloguj
Reklama

Nowotwory przewodu pokarmowego u pacjentów z celiakią.

Nowotwory przewodu pokarmowego u pacjentów z celiakią.
Fot. medforum
(5)

Długo trwająca celiakia wydaje się być związana z większym ryzykiem rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego.

Reklama

Od wielu lat podejrzewano, że nieprzestrzeganie diety bezglutenowej u pacjentów z celiakią sprzyja rozwojowi nowotworów przewodu pokarmowego. Badacze z Kanady przeanalizowali historie 20-letniej obserwacji 214 chorych z celiakią. Chorobę trzewną rozpoznano u nich dopiero w wieku dorosłym. Wśród nich były 63 osoby, u których diagnozę postawiono w wieku powyżej 60 lat. Wśród 214 chorych wykryto 18 przypadków chłoniaka (8,4%) i 3 przypadki adenocarcinoma (1,4%). Częstość chłoniaków była wyższa w grupie 63 chorych, u których celiakię rozpoznawano w wieku starszym. W grupie tej chłoniaki rozpoznano ostatecznie u 22,2% chorych. Długotrwałe spożywanie glutenu przez chorych na celiakię może sprzyjać nowotworzeniu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze