Zaloguj
Reklama

Nowotwory płata czołowego

Boląca głowa u kobiet
Fot. medforum
Boląca głowa u kobiet
(5)

W przypadków nowotworów płata czołowego ich symptomatologia jest związana z miejscem położenia czy wielkością nowotworu. Wyróżnić tutaj można sytuację gdy:

Reklama
  • nowotwór położony jest w części przedniej płata, co powoduje niechęć do działania, problemy z wykonywaniem prostych czynności, apatię, wycofanie
  • gdy umiejscowiony jest po przyśrodkowej stronie, zauważalne są zaburzenia uwagi, koncentracji, spowolnienie procesów myślowych, trudności w zapamiętywaniu oraz planowaniu
  • guz położony jest na sklepistości płata czołowego, pojawia się wiele objawów neurologicznych.

Nowotwory płata potylicznego upośledzają normalne i sprawne funkcjonowanie, są bardzo niebezpieczne. Mogą prowadzić do problemów z poruszaniem się, mową, słuchem, widzeniem, pamięcią czy koncentracją. W silny sposób wpływają na psychikę pacjenta. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Fragment z: Dariusz J. Jaskólski, Ogóle objawy kliniczne w nowotworach układu nerwowego, [w:] Neuroonkologia kliniczna, red. Paweł P. Liberski, Wojciech Kozubski, Wojciech Biernat, Radzisław Kordek, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze