Zaloguj
Reklama

Nowa strona Krajowego Rejestru Nowotworów

Praca w laboratorium
Fot. ojoimages
Praca w laboratorium
(0)

16 września br. podczas konferencji pt „Nowoczesny system rejestracji nowotworów w Polsce” zorganizowanej w Warszawie przez Krajowy Rejestr Nowotworów przedstawiono nową stronę internetową: www.onkologia.org.pl.

Reklama

Jest to platforma o charakterze naukowo-edukacyjnym.

W odpowiedzi na wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia powstał projekt zintegrowanego systemu rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce pt. „Utworzenia pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce”, który został sfinansowany z Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Celem projektu było stworzenie centralnej bazy zachorowań na nowotwory złośliwe, dającej podstawy do prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. W związku z tym budowana jest platforma naukowa oraz edukacyjna zawierająca następujące elementy:

- Centralna baza nowotworów dostępna on-line dla wojewódzkich biur rejestrowych

- Portal wiedzy oferujący szeroką informację medyczną i na temat nowotworów złośliwych

- Narzędzie do tworzenia rejestrów narządowych, które umożliwi badaczom ocenę jakości leczenia chorych na wybrane typy nowotworów.

Zgłaszanie zachorowań do Krajowego Rejestru Nowotworów może odbywać się obecnie w następujący sposób:

- wprowadzanie danych przez pracownika Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów,
- wprowadzanie danych przez lekarza lub sekretarkę w aplikacji WWW,
- przekazywanie danych za pomocą komunikatu XML bezpośrednio z systemu szpitalnego,
- wprowadzanie danych za pomocą formularza ePUAP.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Krajowy Rejestr Nowotworów
    Polska Grupa Raka Płuca

Reklama
(0)
Komentarze