Zaloguj
Reklama

Nanocząsteczki mogą wspomagać terapię nowotworów

Autorzy: Anna Pyka
Badanie w laboratorium
Fot. ojoimages
Badanie w laboratorium
(5)

Jak donoszą wyniki badań przeprowadzonych na Rice University oraz University of Texas MD Anderson Cancer Center, mieszanka aktualnych leków z nanocząsteczkami węgla, wykazuje potencjał do poprawy leczenia nowotworów głowy i szyi, zwłaszcza w połączeniu z radioterapią.

Reklama

Terapia wykorzystuje nanocząsteczki dwutlenku węgla do hermetyzacji leków chemioterapeutycznych, które są izolowane, dopóki nie zostaną dostarczane do komórek nowotworowych, aby dopiero tam rozpocząć swoje działanie.

Wyniki zostały opublikowane w tym miesiącu, w czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego: ACS Nano.

Nowa strategia łączy paklitaksel i cetuksymab z hydrofilowymi gromadami węgla funkcjonalizowanych z glikolem polietylenowym, znanych jako PEG-HCC.

Nowy związek jest rozpuszczalny w wodzie i jest bardziej skuteczny przy leczeniu guzów niż Taxol, unikając jednocześnie toksycznego działania paklitakselu.

Naukowcy stwierdzili, że połączenie CET, PTX, PEG-HCC i radioterapii w badaniach na myszach, wykazało znaczny wzrost skuteczności leczenia nowotworów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • ACS Nano, 2012; : 120216110249005 DOI: 10.1021/nn204885f

Reklama
(5)
Komentarze