Zaloguj
Reklama

Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce

Autorzy: Klaudia Tomala
Wojciechowska U., Didkowska J., Nowotwory w Polsce w 2012 roku [w:] Journal of Oncology, tom 63, Nr 3 (2013)
Prognoza
Fot. iStock
Prognoza
(0)

Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce, jednakże obecnie obserwuje się powolny spadek umieralności na choroby nowotworowe.

Reklama

Najczęściej rozpoznawanym w Polsce nowotworem jest rak płuca stanowiący ok. 20% wszystkich, zdiagnozowanych nowotworów. Innymi najczęściej występującymi nowotworami są: rak piersi, jelita grubego i gruczołu krokowego, które według danych z 2008 roku, razem stanowiły ok. 50% wszystkich nowotworów złośliwych.

O ile zachorowalność na nowotwory płuc u mężczyzn nieznacznie zmalała (o 1% od 2010), obserwuje się jej wzrost w przypadku raka gruczołu krokowego i jelita grubego (odpowiednio o 3 i 10% od 2010). Natomiast u kobiet sytuacja na przestrzeni lat nie zmieniła się - największa zachorowalność dotyczy: raka piersi (15%), jelita grubego (10%) i płuca (9%).

W Polsce najczęstszą przyczyną zgonów na choroby nowotworowe są:

  • rak płuca (u obu płci),
  • rak jelita grubego,
  • rak żołądka,
  • rak piersi,
  • rak trzustki.

Szacuje się, że w 2012 roku na nowotwory złośliwe w Polsce zachorowało 145 890 osób, a zmarło około 98 500. Różnice w zachorowalności na nowotwory złośliwe między kobietami a mężycznami są niewielkie.

Umieralność jest jednak większa w przypadku mężczyzn - w roku 2010 standaryzowany współczynnik zgonów mężczyzn był aż o 84,5% wyższy od współczynnika zgonów kobiet.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze