Zaloguj
Reklama

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i terapii nowotworów

Autorzy: Klaudia Tomala
Źródło: Nowak-Stępniowska A, Pergoł P, Padzik-Graczyk A. Metoda fotodynamiczna diagnostyki i leczenia nowotworów — mechanizmy i zastosowania. Postępy biochemii 2013, 59(1).
Badanie krwi
Fot. ojoimages
Badanie krwi
(0)

Metoda fotodynamiczna jest wykorzystywana do diagnozowania (PDD — Photodynamic Diagnosis) i terapii (PDT — Photodynamic Therapy) nowotworów.

Reklama

Terapia fotodynamiczna (PDT) wymaga trzech składników: 

  • fotouczulacza, który uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie światła;
  • źródła światła, zdolnego do wzbudzenia skumulowanego w tkance nowotworowej fotouczulacza
  • tlenu rozpuszczonego w tkance.

Zastosowanie PDT w leczeniu nowotworów:

  • przełyku,
  • płuc,
  • trzustki,
  • głowy i szyi,
  • mózgu.

PTD może stać się alternatywą dla standardowych terapii, gdyż pozwala na niszczenie jedynie komórek nowotworowych. Dodatkową zaletą tej terapii jest minimalizacja efektów ubocznych.

Reklama
(0)
Komentarze