Zaloguj
Reklama

Medycyna paliatywna

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Radzisława Kordka,,, Onkologia”, wyd. VIA MEDICA, Gdańska 2007
Medycyna paliatywna
Fot. Pantherstock
(0)

Wiele chorób onkologicznych jest nieuleczalnych. Jak poprawić jakość życia osób cierpiących na tego typu nowotwory?

Reklama

Opieka paliatywna, czyli hospicja jest aktywną i całościową opieką nad pacjentem cierpiącym na postępujące choroby, które nie poddają się leczeniu.

Opieka paliatywna ma na celu zminimalizowanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpienia psychicznego, społecznego oraz wspieranie rodziny w trakcie choroby i osierocenia. Takim rodzajem opieki zajmuje się wielodyscyplinarny zespół: lekarze, pielęgniarki, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, kapelan, wolontariusze.

Do jednostek opieki paliatywnej należą:

  • zespół domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowe,
  • oddział stacjonarny opieki paliatywnej/ hospicjum,
  • ośrodek opieki codziennej,
  • poradnia medycyny paliatywnej,
  • szpitalny zespół wspierający, 
  • inne, np. poradnia leczenia bólu, poradnia leczenia obrzęku limfatycznego.

Medycyna paliatywna jest istotnym elementem opieki nad nieuleczalnie chorymi. Ma ona na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin.

Reklama
(0)
Komentarze