Zaloguj
Reklama

Mechanizmy epigenetyczne w leczeniu zespołów mielodysplastycznych

Autorzy: Klaudia Tomala
Źródło: Epigenetyka w medycynie [w:] Focus nr 222, marzec 2014
Dmitrzak-Węglarz M, Hauser J. Mechanizmy epigenetyczne w chorobach psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychiatry 2009; 6, 2: 51–60
DNA
Fot. panthermedia
DNA
(5)

Epigenetyka zajmuje się badaniem dziedziczenia pozagenowego, czyli możliwości przekazywania następnym pokoleniom zmian w ekspresji genów, niezwiązanych z modyfikacjami samego DNA.

Reklama

Zastosowanie epigenetyki w medycynie ma na celu zapobieganie rozwojowi choroby poprzez manipulacje ekspresją genów odpowiedzialnych za nią lub mogących ją zahamować, bez bezpośredniej ingerencji w DNA.

Mechanizmy epigenetyczne używane są już w medycynie jako metody terapeutyczne niektórych schorzeń. Przykładem może być leczenie pewnych chorób układu krwionośnego, w tym zespołów mielodysplastycznych mogących być pierwszą fazą białaczki. Zespoły mielodysplastyczne to zróżnicowana grupa chorób nowotworowych układu krwionośnego, spowodowanych mutacjami.

Są to zaburzenia podobne do białaczki, jednak różniące się przebiegiem (zwykle dłuższy i łagodniejszy) oraz miejscem występowania komórek rakowych (tylko w szpiku kostnym). Stosowana terapia polega na użyciu leków demetylujących, które mają na celu usuwanie grup metylowych od zasad azotowych DNA i w konsekwencji aktywację prawidłowych genów. Obecnie badana jest możliwość wykorzystania mechanizmów epigenetycznych w leczeniu także innych nowotworów.

Reklama
(5)
Komentarze