Zaloguj
Reklama

Mam Haka na Raka – młodzież edukuje dorosłych

Autorzy: Biuro Organizacyjne „Mam Haka na Raka”
Hill+Knowlton Strategies
Włosy
Fot. ojoimages
Włosy
(0)

Jakiś czas temu zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”, dedykowana rakowi jelita grubego. Okazała się ona nie tylko jubileuszowa, ale i rekordowa pod wieloma względami. Do walki z rakiem przystąpiło najwięcej w historii programu, bo aż 3700 uczniów. Jak pokazują przeprowadzone badania ewaluacyjne, udział w programie istotnie wpływa także na zwiększenie świadomości profilaktyki nowotworowej w lokalnych społecznościach, a także realny wzrost zgłaszalności na badania profilaktyczne wśród rodzin uczestników.

Reklama

Tak jak rodzice edukowali swoje dzieci, tak młodzi ludzie dziś uczą rodziców i osoby  starsze ze swojego otoczenia na czym polega profilaktyka nowotworowa i jak bardzo ważną rolę odgrywa
w szybkim zdiagnozowaniu i wyleczeniu raka. To doskonały przykład dialogu międzypokoleniowego, który przełamuje wszelkie stereotypy” –
mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, organizator Programu. „Młodzi ludzie mają ogromną siłę sprawczą. To dzięki ich działaniom mamy realną szansę, by przyczynić się do przekonania społeczeństwa do regularnych badań profilaktycznych. Młodzież uczestnicząca w Mam Haka na Rakastaje się pokoleniem zdrowotnie świadomym, dbającym zarówno o siebie, jak i swoich bliskich. Nie ma bowiem mowy o poprawie standardów diagnostycznych w Polsce bez elementu zmiany świadomości społecznej, a tą należy kształtować od podstaw, czyli poprzez najmłodszych członków naszego społeczeństwa” – dodaje.

Program „Mam Haka na Raka” zaprojektowany został z myślą o długofalowej edukacji społeczeństwa, a jak pokazują zrealizowane badania, ma on realny wpływ na zmianę postaw i zwiększanie świadomości społecznej nt. profilaktyki nowotworowej. W 2012 r. przeprowadzono ankietę wśród wszystkich uczestników programu, opartą o mierniki LBG (London Benchmarking Group, najpowszechniejszy dziś standard mierzenia efektywności działań społecznych), takie jak: poziom zaangażowania szkół i uczniów, wykonywanie badań profilaktycznych w rodzinie, prowadzenie rozmów w rodzinie nt. badań profilaktycznych, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania edukacyjne oraz zachęcanie członków społeczności lokalnej do przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Badania wykazały wzrost zgłaszalności szkół i zaangażowania uczniów w porównaniu do poprzednich edycji programu o średnio 8-9%. Ponadto wśród wszystkich uczestników programu, na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy w trakcie trwania programu, badanie wykazało wzrost o 15 punktów procentowych (do 91%) odsetka osób, wśród których rodzin rozmawiano na temat badań profilaktycznych oraz wzrost o 9 punktów procentowych (do 69%) odsetka osób, wśród których rodzin znajdowały się osoby wykonujące badania profilaktyczne.

Reklama
(0)
Komentarze