Zaloguj
Reklama

Leczenie skojarzone nowotworów

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Radosław Kordka, "Onkologia", wyd. VIA MEDICA, Gdańska 2007
Szpital
Fot. Panthermedia
Szpital
(0)

Ekspertyzy wykazały, że w krajach Unii Europejskiej u 45% ogółu chorych udaje się trwale wyleczyć chorobę nowotworową.

Reklama

W tym u 22% pacjentów główną metodą leczenia jest zabieg operacyjny, zaś u 18% radioterapia. U pozostałych 5% stosowane są metody systemowe.

Leczenie skojarzone obejmuje jednocześnie leczenie za pomocą: chirurgii, radioterapii i metod systemowych, w różnych kombinacjach i sekwencjach, zależnych od konkretnego przypadku. Lepsze wyniki obserwowane w ostatnich dekadach, w dużym stopniu spowodowane są upowszechnieniem leczenia skojarzonego.

Takie leczenie ułatwia lub umożliwia przeprowadzenie zabiegu operacyjnego albo radykalnej radioterapii, zwiększa skuteczność leczenia miejscowego, zmniejsza ryzyko przerzutów, wydłuża czas życia, pozwala zastąpić okaleczające zabiegi chirurgiczne innymi metodami leczenia zachowawczego.

Leczenie skojarzone ma wiele pozytywnych aspektów. Jest skuteczne, co potwierdzają statystyki. Taki sposób terapii musi być ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, do wielkości i umiejscowienia guza.

Reklama
(0)
Komentarze