Zaloguj
Reklama

Leczenie czerniaka z wykorzystaniem zmodyfikowanego wirusa opryszczki

Badanie dermatologiczne
Fot. Panthermedia
Badanie dermatologiczne
(0)

Czerniaka uznaje się za jeden z groźniejszych nowotworów i z tego głównie powodu poszukiwane wciąż są metody skutecznego jego leczenia. Kilka lat temu, w 2015 roku, amerykańskie FDA dopuściło do leczenia czerniaka preparat ze zmodyfikowanym genetycznie wirusem HSV. Oceną skuteczności takiej metody terapeutycznej zajęli się specjaliści z kilku amerykańskich ośrodków naukowych.   

Reklama

O możliwości zastosowania genetycznie zmodyfikowanego wirusa opryszczki (HSV) w leczeniu czerniaka wspomina się już od kilku lat. Terapia taka bazować ma na podawaniu preparatu zawierającego wirusa bezpośrednio w okolice zmiany nowotworowej, co prowadzić ma do stymulacji układu odpornościowego i w efekcie do zwalczania zmienionych nowotworowo komórek.

Naukowcy z kilku amerykańskich ośrodków (m.in. z University of North Carolina w Chapel Hill) postanowili bliżej przyjrzeć się temu, jaka jest skuteczność metody leczenia czerniaka z wykorzystaniem wirusa opryszczki. Analizy prowadzili oni w grupie 80 pacjentów, którzy mieli zaawansowaną postać tego nowotworu i u których wspomnianą wyżej terapię stosowano przez okres 3 lat.

Uczeni zaobserwowali, że u prawie 40% leczonych preparatami zawierającymi zmodyfikowanego wirusa opryszczki, po wspomnianym wyżej okresie leczenia, doszło do uzyskania lokalnej odpowiedzi na zastosowane leczenie w postaci cofnięcia się zmiany nowotworowej. U kolejnych 18% chorych uzyskano zaś częściową remisję guza, w okolice którego wstrzykiwano preparat.

Autorzy badania uznali uzyskane wyniki za dość obiecujące, dodatkowo zwrócili oni uwagę również i na to, że leczeni dobrze znosili terapię – najczęściej pojawiającymi się jej skutkami ubocznymi były objawy grypopodobne.

Ogólnie można powiedzieć, że możliwe, iż leczenie czerniaka z wykorzystaniem zmodyfikowanego wirusa opryszczki może w przyszłości w znaczący sposób wpłynąć na uzyskiwane efekty leczenia tego nowotworu. Obecnie autorzy opisywanej publikacji planują już przeprowadzenie kolejnych badań, m.in. takich, w których mogliby oni ocenić, czy stosowanie preparatu razem z innymi metodami wykorzystywanymi w leczeniu czerniaka (takimi jak np. chemioterapia) mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć przeżywalność chorych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze