Zaloguj
Reklama

Kiedy choroba nowotworowa powraca?

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Massimiliano Mazza, Canser stem cells- hope for the future?, Science in School, Issue 21: Winter 2011
Laboratorium
Fot. ojoimages
Laboratorium
(3)

Walka z nowotworem nie jest,,jednorazową” bitwą. Okres remisji choroby, czyli ustąpienia objawów, może zostać przerwany przez nawrót choroby.

Reklama

Nowotwór może powrócić po kilku miesiącach lub latach. Nawroty choroby przypominają pierwsze, początkowe objawy.

Powrót choroby spowodowany jest przez komórki nowotworowe niezniszczone w czasie leczenia. Komórki takie nazywa się komórkami macierzystymi. Są one w stanie przetrwać chemioterapię, dzięki powolnemu cyklowi komórkowemu.

Komórki macierzyste, które przetrwały terapię, dzielą się szybciej, są bardziej agresywne i odporne na leczenie. Nie ma określonych kryteriów, które wpływają na powrót choroby nowotworowej. Jednak zawsze należy stosować się do zaleceń lekarzy.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(3)
Komentarze