Zaloguj
Reklama

Ginekologia dysfunkcji seksualnych u pacjentek z nowotworami narządu rodnego.

Autorzy: Amsterdam A et al.
Ginekologia dysfunkcji seksualnych u pacjentek z nowotworami narządu rodnego.
Fot. ojoimages
(0)

Niewiele wiadomo odnośnie wpływu Zdrowotnego Programu Seksualnego na funkcje seksualne pacjentek z nowotworami narządu rodnego w wywiadzie.

Reklama

Retrospektywnym badaniem objęto 259 pacjentek z przebytym nowotworem, leczonych w centrach akademickich w marcu 2003 – grudzień 2004.


Pacjentki otrzymały objawowe zalecenia lecznicze włącznie z terapią hormonalną, terapią psycho-seksualną, dopochwowymi czopkami estrogenowymi i rozszerzacze pochwowe.

Podczas wizyty kontrolnej pacjentki te proszono o wypełnienie ankiety dotyczącej symptomatologii seksualnej. Badaniu poddano 96 pacjentek.

Najczęstszym nowotworem w badanej grupie był rak jajnika (27%). Średni wiek przy 1 wizycie wynosił 51 lat (25-76 lat) a 88 pacjentek (92%) było po menopauzie. Najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami była dyspareunia (72%), zanikowe zapalenie pochwy (65%), osłabienie popędu (43%), dysfunkcje orgazmu (17%).

W pośrednim okresie czasu wynoszącym 6 miesięcy, 60 pacjentek ponownie poddano ankiecie. 42 z nich 42 (70%) zgłosiło poprawę wcześniej podawanych dolegliwości. Oznacza to, że dobrze ustalony Zdrowotny Program Seksualny może przynieść poprawę jakości życia seksualnego. Istnieje jednak potrzeba dalszych badań różnych dysfunkcji seksualnych, tak aby ginekologia mogła w przyszłości oferować pacjentkom po operacjach ginekologicznych szeroki wachlarz metod mogących poprawić jakość ich życia intymnego.
Ginekologia 2006.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze