Zaloguj
Reklama

Genotyp ADH3, spożywanie alkoholu a ryzyko raka piersi.

Autorzy: Mary Beth Terry et al.
Genotyp ADH3, spożywanie alkoholu a ryzyko raka piersi.
Fot. panthermedia
(0)

Umiarkowane spożycie alkoholu jest związane z 30-50% wzrostem ryzyka raka piersi.

Reklama

Metabolizm alkoholu jest kwestią indywidualną i różni się w zależności od pacjentki i jej różnic genetycznych dotyczących enzymu dehydrogenazy alkoholowej (ADH), który to katalizuje utlenianie około 80% etanolu do aldehydu octowego - znanego związku rakotwórczego.

Różnice osobnicze dotyczą genotypu ADH, a zwłaszcza jednego locus (ADH3), który to wykazuje polimorfizm w grupie kobiet kaukaskich. Wykorzystując dane z programu Long Island Breast Cancer Study Project, przeanalizowano kwestię dotyczącą wpływu związków szybko metabolizujących alkohol, mierzonych na podstawie genotypu ADH31-1, na wzrost ryzyka raka piesi wynikającego ze spożycia alkoholu w porównaniu do osób mających wolny metabolizm alkoholu i spożywających podobne jego ilości.

Połączono dane z ankiet z wynikami badań genotypów na podstawie 1047 przypadków raka piersi i 1101 kobiet z grupy kontrolnej. Do analizy statystycznej zastosowano metodę bezwarunkowej regresji logistycznej w celu wyliczenia odchyleń (OR) oraz 95% przedziałów ufności (CI) związanych z spożyciem alkoholu i ryzykiem raka piersi. Wśród badanych homozygotyczność alleli szybko metabolizujących (ADH31-1), długi okres spożywania alkoholu w ilości 15-30 g/dzień (ok. 1-2 drinków dziennie) powodują podwyższenie dwukrotne ryzyka rozwoju raka piersi. Natomiast w grupie kobiet o średniej i wolnej szybkości metabolizowania alkoholu, wzrost ryzyka rozwoju raka piersi spowodowany dłuższym czasem spożywania alkoholu w ilości 15-30 g/dzień był mniej widoczny.

Pacjentki szybko metabolizujące alkohol i pijące od 15 do 30 g/dzień mały ryzyko podwyższone 2,3-krotnie w porównaniu do kobiet niepijących i mających średni czy też wolny metabolizm alkoholu. Związek ten pomiędzy podwyższonym ryzykiem rozwoju raka piersi a szybkim metabolizmem alkoholu szczególnie objawiał się u kobiet postmenopauzanych. Otrzymane dane populacyjne potwierdzają hipotezę, iż szybki metabolizm alkoholu jest związany z wyższym ryzykiem rozwoju raka piersi spowodowanego spożywaniem alkoholu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Carcinogenesis 2006 27(4): 840-847

Reklama
(0)
Komentarze