Zaloguj
Reklama

Dawkowanie kapecytabiny i cyklofosfoamidu jako terapii kombinowanej u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Dawkowanie kapecytabiny i cyklofosfoamidu jako terapii kombinowanej u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi.
Fot. panthermedia
(0)

Kapecytabina jest wysoce skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem stosowanym w leczeniu przerzutowego raka piersi (MBC) i umożliwia wydłużenie przeżywalności w przypadkach, kiedy stosowana jest jako terapia kombinowana z docatexelem. Kapecytabina i cyklofosofamid są podawane doustnie i wykazują przedkliniczną synergię oraz nienakładające się działania toksyczne.

Reklama

W grupie badanej zebrano 16 wstępnie leczonych pacjentek MBC, którym podawano wzrastające dawki doustne kapecytabiny od 628 do 829 mg/m2 dwa razy na dobę plus doustnie cyklofosfoamid od 33 do 50 mg/m2 dwa razy na dobę w dniach 1 do 14 co 21 dni. U dwóch pacjentek z grupy 10 pacjentek otrzymujących kombinację kapecytamina/cyklofosoamid 829/33 mg/m2 dwa razy na dobę w dniach 1 do 14 wystąpiły epizody działań toksycznych ograniczających dawkę (DLT, opóźnienie w leczeniu >1 tydzień z powodu drugiego stopnia leukopenii). U żadnej z pacjentek nie wystąpiła toksyczność o wyższym stopniu niż pierwszy oraz żadna z pacjentek nie doświadczyła toksyczności stopnia 3/4 oraz dalszych epizodów DLT, dlatego też autorzy badania zalecają stosowaną dawkę jako stosowną w leczeniu przerzutowego raka piersi, wywołującą częściową reakcję u dwóch z pięciu ocenianych pacjentek.

Zalecana w badaniu dawka terapii doustnej kabecytabiną/cyklofosfoamidem jako terapii kombinowanej jest dobrze tolerowana i aktywna dla MBC, obecnie przechodzi ocenę w fazie II w grupie pacjentek z MBC wstępnie leczonych antracykliną.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Anticancer Res. 2007 Mar-Apr;27(2):1009-13.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze