Zaloguj
Reklama

Czym jest ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)?

Lekarz w pracy, opieka zdrowia
Fot. medforum
Lekarz w pracy, opieka zdrowia
(4)

Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) zaliczana jest do chorób nowotworowych, obejmujących początkowo węzły chłonne, wraz z rozwojem i postępem choroby dochodzi do zajęcia innych narządów (np. śledziona, szpik kostny cz płuca). Choroba ta częściej dotyka mężczyzn do 30go roku życia.

Reklama

Etiologia choroby nie został dobrze poznana ale patogenezie choroby zwraca się szczególną uwagę na wirusa Epsteina-Barr.

Przebieg choroby może być o mniejszej złośliwości bądź bardzo złośliwy. Najczęściej występującymi objawami są: powiększone węzły chłonne okolicy szyjnej, wysoka gorączka (niczym nie spowodowana, nieregularnie występująca, nie obniżająca się po podaniu leków), zimne poty nocne, osłabienie, utrata masy ciała.

W badaniach laboratoryjnych dominuje podwyższone OB i CRP oraz silna niedokrwistość. Wraz z zaawansowaniem choroby dochodzi do powiększenia wątroby, śledziony, upośledzenia odporności oraz zmian w nerkach. Rozpoznanie choroby wymaga badania histopatologicznego tkanki węzłów chłonnych. Leczenie wymaga stosowania chemioterapii i leków przeciwbólowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Dmoszyńska A. (red.), Atlas hematologii klinicznej, Czelej, Lublin 2004.
    Sułek K. (red.), Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 2000.
    Hołowiecki J. (red.), Hematologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
    Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze