Zaloguj
Reklama

Czerniak złośliwy, poziom ryzyka, diagnostyka

Plaża
Fot. medforum
Plaża
(4)

Większość przypadków czerniaka wykrywają sami pacjenci.

Reklama

Czerniak złośliwy – najbardziej niebezpieczny typ raka skóry – charakteryzuje się tym większa umieralnością, im później zostanie zdiagnozowany i im większa jest grubość jego pierwotnego ogniska. Sean T. McGuire i współpracownicy z Uniwersytetu w Pittsburgu (USA) przeprowadzili niedawno badania z udziałem ponad stu pacjentów z tym nowotworem.

Zgodnie z publikacją w czerwcowym numerze czasopisma „Archives of Dermatology” trochę ponad 60 procent przypadków czerniaka zostało wykrytych przez samych chorych. Omawiany rodzaj raka był częściej rozpoznawany przez dermatologów, jeżeli dany pacjent był starszy niż 50 lat lub wcześniej chorował na jakiś nowotwór skóry.

Wadą badań przesiewowych mających wykryć czerniaka jest możliwość zastosowania u osoby charakteryzującej się niskim poziomem ryzyka drogiego i „agresywnego” leczenia zmian, w które rzeczywistości charakteryzuje niski poziom złośliwości. Z tego powodu badacze sygnalizują potrzebę prowadzenia dalszych badań nad omawianym nowotworem i kampanii informujących potencjalnych pacjentów o tej chorobie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dermatol. 2011;147[6]:673-678

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze