Zaloguj
Reklama

Czerniak złośliwy a badania przesiewowe

Czerniak złośliwy a badania przesiewowe
Fot. Shutterstock
(5)

Starsi mężczyźni powinni częściej poddawać się badaniom przesiewowym.

Reklama

Badania przesiewowe polegają na testach, którym poddaje się osoby bez objawów danej choroby w celu odpowiednio wczesnego jej wykrycia i podjęcia odpowiedniego leczenia. Laura Korb Ferris i współpracownicy z Uniwersytetu w Pittsburgu (USA) poddali niedawno badaniom kilkaset dorosłych osób.

Zgodnie z publikacją w październikowym numerze czasopisma „Archives of Dermatology” najbardziej zagrożona czerniakiem grupa, czyli mężczyźni w wieku ponad 50 lat, okazali się szukać możliwości poddania się odpowiednim badaniom przesiewowym tylko po zdiagnozowaniu raka skóry. Opinie odnośnie częstotliwości, z jaką należy poddawać się takim testom, były podzielone.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Dermatol 2010; 146: 1097-1102

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze