Zaloguj
Reklama

Chemioterapia u kobiet w ciąży

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Ciąża
Fot. ojoimages
Ciąża
(5)

Stopień szkodliwego działania leków cytotoksycznych na płód zależy od wielu czynników. Są to m. in. etap ciąży, dawka i droga podania leku oraz czas trwania terapii.

Reklama

Chemioterapia u kobiet w ciąży wiąże się z niepożądanymi objawami, które można podzielić na:

  1. Objawy wczesne, czyli poronienia spontaniczne, uszkodzenia narządów, przedwczesne porody, niska masa urodzeniowa ciała.
  2. Objawy późne, czyli niepłodność, opóźniony rozwój fizyczny i psychiczny, wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory, mutacje oraz uszkodzenia płodów w kolejnych pokoleniach.

Sugeruje się, że najbardziej teratogenne leki to antymetabolity oraz leki alkilujące. W pierwszym trymestrze ciąży powodują uszkodzenia płodów, odpowiednio w 20% i 14% przypadków. Najbardziej szkodliwe antymetabolity to aminopteryna, metotreksat oraz arabinozyd cytozyny. W grupie leków alkilujących najniebezpieczniejsze są chlorambucyl, chlormetyn oraz cyklofosfamid.

Leczenie nowotworu w okresie ciąży jest bardzo trudne. Niesie ono ze sobą wiele niepożądanych następstw, dlatego bardzo istotne są konsultacje ze specjalistami.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Rubach Maryna,,Nowotwory u kobiet w ciąży”, 2013

Reklama
(5)
Komentarze