Zaloguj
Reklama

Bakterie jelitowe mogą mieć wpływ na rozwój nowotworu jelita grubego

Jelito grube
Fot. shutterstock
Jelito grube
(0)

Wśród czynników ryzyka raka jelita grubego wymienia się m.in. otyłość czy wystąpienie przypadków tego nowotworu u członków rodziny. Okazuje się jednak, że wpływ na rozwój nowotworu jelita grubego mogą mieć również i obecne w przewodzie pokarmowym bakterie – jaki miałby jednak być ich związek z tym schorzeniem?

Reklama

Związkiem pomiędzy florą bakteryjną jelit a nowotworami jelita grubego zainteresowani byli badacze z amerykańskiego University of Minnesota. Wysunęli oni podejrzenie, że pewne gatunki bakterii mogą mieć wpływ na aktywność specyficznych cząstek – mikroRNA – które to z kolei biorą udział w regulowaniu ekspresji różnych genów. Rozmaite zmiany dotyczące mikroRNA mogą prowadzić do zaburzeń ekspresji genów, w tym również i do takich, przez które mogą rozwijać się nowotwory.

Naukowcy do przeprowadzenia swoich badań wykorzystywali próbki tkankowe, z których część pochodziła od chorych z nowotworem jelita grubego, a część stanowiła materiał uzyskany od osób zdrowych. Następnie badacze sekwencjonowali materiał genetyczny pochodzący z tkanek po to, aby dokładnie określić rodzaje mikroRNA obecne w poszczególnych próbkach. Zauważono, że w próbkach pochodzących od osób z nowotworem jelita grubego wzorzec ekspresji mikroRNA był odmienny niż w przypadku próbek od zdrowych osób. Dodatkowo zauważalna była korelacja pomiędzy rodzajami mikroRNA a złożonością flory bakteryjnej przewodu pokarmowego w badanych próbkach. Przez to właśnie wysunięty został wniosek, iż bakterie mogą mieć jakiś wpływ na ekspresję mikroRNA, a przez to wpływać na rozwój nowotworów jelita grubego.

Na razie odkrycia Amerykanów można traktować raczej jako interesujące obserwacje, w przyszłości jednak – jeżeli zostaną oczywiście przeprowadzone odpowiednie badania – możliwe, że to właśnie dzięki wpływowi na florę bakteryjną przewodu pokarmowego zaistnieją szanse na spowalnianie rozwoju nowotworów jelita grubego.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze