Zaloguj
Reklama

Badania screeningowe raka piersi: najnowsze zalecenia i wskazania na przyszłość.

Autorzy: Knutson D et al.
Badania screeningowe raka piersi: najnowsze zalecenia i wskazania na przyszłość.
Fot. ojoimages
(4)

Rak piersi jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych w samych Stanach Zjednoczonych. Ostatnio poddano ocenie wartość metod screeningowych najczęściej stosowanych do wykrywania raka piersi.

Reklama

Rozpatrując znaczenie samodzielnego badania piersi (samobadanie) wzięto pod uwagę wyniki badania o dużym zasięgu gdzie wykazano stosunkowo mały wpływ tego typu badania na poprawę wskaźnika śmiertelności związanej tylko z rakiem piersi. Jednakże samodzielna kontrola piersi jest zalecana jako jedno z badań screeningowych nieinwazyjnych.

Pacjentki wybierające samokontrolę piersi powinny być odpowiednio przeszkolone w celu poprawnego wykonywania poszczególnych czynności w trakcie badania piersi przez swoich lekarzy prowadzących.

Problematyczną kwestią jest określenie udziału kontrolnego badania piersi we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Nawet do 10 % nowotworów jest niewidocznych w badaniu mammograficznym a ich obecność jest wykrywana właśnie w badaniu kontrolnym piersi. W przypadku młodszych pacjentek zaleca się przeprowadzanie mammografii cyfrowej - metody nieco czulszej w przypadku młodszych kobiet i kobiet z piersiami o dużej gęstości, jednakże widoczny jest brak badań dotyczących skuteczności tej metody. Wykorzystanie rezonansu magnetycznego jako metody screeningowej jest obiecującą metodą, jednakże nie jest obecnie zalecane ze względu na wysokie prawdopodobieństwo fałszywego pozytywnego wyniku oraz ze względu na wysokie koszty badania.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Am Fam Physican 2007, 5: 1660-6.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze