Zaloguj
Reklama

Asymetria piersi a predyspozycje do występowania raka piersi

Autorzy: Diane Scutt et al.
Asymetria piersi a predyspozycje do występowania raka piersi
Fot. Pantherstock
(0)

W poprzedniej pracy autorów wykazano, iż asymetria piersi jest związana z kilkoma znanymi czynnikami ryzyka raka piersi oraz pacjentki ze zdiagnozowanym rakiem piersi wykazują częściej, potwierdzoną mammograficznie, większą asymetrię biustu w porównaniu do wyników mammografii kobiet zdrowych.  W prezentowanej pracy przedstawiono porównanie  grupy kobiet bez objawów raka piersi w czasie przeprowadzania mammografii, u których choroba rozwinęła się w późniejszym okresie, z grupą kobiet dobranych pod względem wieku, bez raka piersi (czas od badania mammograficznego do rozpoczęcia opisywanego eksperymentu).

Reklama

Grupa badana składała się z 252 kobiet, u których rak piersi pojawił się po przeprowadzonym wcześniej badaniu mammograficznym nie wykazującym w momencie badania zmian chorobowych. Do grupy kontrolnej włączono zdrowe kobiety w tym samym przedziale wiekowym, u których nie rozwinął się rak piersi. Obliczono, w obu grupach, wielkość piesi na podstawie mammogramów w wymiarze strzałkowym, jak również zbadano powiązanie pomiędzy asymetrią, przyjętymi czynnikami ryzyka a występowaniem lub nieobecnością raka piersi.

W grupie kobiet, u których w późniejszym okresie rozwinął się rak piersi, występowały większe ilości przypadków asymetrii piersi w porównaniu do grupy kontrolnej. Również w grupie tej częściej spotykano przypadki: raka piersi w rodzinie, pierwszej miesiączki we wcześniejszym wieku, późniejszych objawów menopauzy, późniejszego wieku pierwszej ciąży, jak również wyższą częstotliwość ryzyka wystąpienia różnych rodzajów zaburzeń śródmiąższowych w obrębie sutków. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż asymetria piersi, wzrost, przypadki raka piersi w rodzinie, wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, pewne typy tkanki śródmiąższowej oraz stan menopauzy są znaczącymi niezależnymi czynnikami prognostycznymi  występowania raka piersi.

Asymetria piersi częściej występowała  w grupie zdrowych kobiet, u których w późniejszym okresie pojawiał się rak piersi niż w grupie kobiet bez przypadków późniejszego rozwoju raka piersi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Breast Cancer Research 2006, 8:R14

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze