Zaloguj
Reklama

Aspiryna w profilaktyce raka jelita grubego

Różne rodzaje tabletek
Fot. panthermedia
Różne rodzaje tabletek
(0)

Aspiryna jest środkiem powszechnie znanym i stosowanym. Jak pokazują badania, jest produktem nie tylko leczniczym, ale także może mieć działanie profilaktyczne w kontekście schorzeń nowotworowych, na co wskazują wyniki międzynarodowych badań. Nie jest to jednak substancja bez skutków ubocznych, stąd konieczne jest rozważenie korzyści i ryzyka, jakie wiąże się z jej przyjmowaniem.

Reklama

Aspiryna jest substancją powszechnie znaną, a jak wykazują wyniki badań, skutecznie redukuje także ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.

Badanie

Grupa naukowców z University of Newcastle oraz University of Leeds przeprowadziła badanie, którego wyniki pokazały, że przyjmowanie aspiryny przez około 2,5 roku, w dawce 2 tabletek na dobę, znacznie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka raka jelita grubego. Można więc mówić o dużej skuteczności i dużym znaczeniu w skutecznej profilaktyce raka jelita.

Przeprowadzono w tym zakresie międzynarodowe badanie, które obejmowało 861 pacjentów z 16 krajów, którzy cierpieli na zespół Lyncha – schorzenie podnoszące znacznie ryzyko pojawienia się raka jelita grubego (aż do 82%). 427 osób spośród badanych otrzymywało aspirynę w dawce 600 mg dziennie przez okres 2 lat. 434 osoby otrzymywały placebo. Po okresie podawania leków/placebo uczestnicy badania poddani byli obserwacji przez okres 10 lat. U pacjentów przyjmujących aspirynę regularnie przypadków zachorowania na raka jelita grubego zdiagnozowano o 18 mniej niż w grupie przyjmującej placebo.  

Ryzyko

Przyjmowanie aspiryny wiąże się jednak z innym konsekwencjami, takimi jak dolegliwości ze strony układu pokarmowego (wrzody, krwawienie), stąd u osób, u których takowe problemy są obecne, warto rozważyć nieprzyjmowanie farmaceutyku w sposób ciągły. Niemniej w sytuacji wystąpienia w rodzinie raka jelita grubego, trzeba wziąć pod uwagę stosowanie leku w celu profilaktycznym.

Plany badawcze

Zespół kierowany przez prof. Burna planuje podjęcie dalszych badań dotyczących skuteczności działania profilaktycznego aspiryny w kontekście innych nowotworów. Ilość osób, jaka planowana jest do przeprowadzenia testów, to około 1800 osób ze stwierdzonym zespołem Lyncha. Głównym celem powyższych planów badawczych jest stwierdzenie, czy podawanie mniejszych dawek aspiryny (potencjalnie bezpieczniejszych) również ma tak duże znaczenie w zakresie zapobiegania nowotworom [1].

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze