Zaloguj
Reklama

Wyniszczenie nowotworowe

Autorzy: Małgorzata Solecka - dietetyk, specjalista do spraw żywienia i edukacji pacjentów onkologicznych
Oddział onkologii
Fot. medforum
Oddział onkologii
(0)
Reklama

U 80% pacjentów z nieuleczalną chorobą nowotworową dochodzi do znacznej utraty masy ciała oraz zwiększającego się braku apetytu. Istnieje szereg przyczyn takiego stanu, jednak wśród najczęstszych znajdują się: biegunka, nudności, wymioty, zaparcia, aspekty psychologiczne, strach związany z chorobą, niepewność, ból oraz zwężenie przewodu pokarmowego i zaburzenia możliwości ruchowych, skutki operacji i naświetlań. Kacheksja to wieloczynnikowy zespół zaniku mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej, powodujący postępującą utratę masy ciała, związany ze złym rokowaniem w chorobie nowotworowej.

Objawy i przebieg wyniszczenia nowotworowego

Wyniszczenie nowotworowe charakteryzuje utrata wagi polegająca na utracie masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej, podczas gdy jednocześnie narządy wewnętrzne (min. wątroba i śledzion) ulegają powiększeniu. Dochodzi również do pogorszenia przemiany materii  w wyniku aktywnego uwalniania cytokin.

Zaprzestanie lub restrykcyjne ograniczenie przyjmowania posiłków lub wybranych składników odżywczych może prowadzić również do niedożywienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny dla pacjenta podczas terapii przeciwnowotworowej. Niedożywienie to stan wynikający z niedoborów energii, białek i innych makro-i mikroskładników odżywczych, który prowadzi do ujawnienia się możliwych do oznaczenia lub zmierzenia klinicznych skutków, które są konsekwencją zachodzących zmian w tkankach i funkcjach organizmu. U pacjentów niedożywianych oraz częściej dochodzi do powikłań pooperacyjnych, do których między innymi należą:  infekcje układu oddechowego,  zaburzenia czynności nerek i ich niewydolność,  zaburzenia pracy wątroby,  trudność w gojeniu się ran oraz ich zakażenie, infekcje układu moczowego, zespół niewydolności wielonarządowej.

Wyniszczenie w bardzo wyrazisty sposób pogarsza rokowanie pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową i często w konsekwencji staje się bezpośrednią przyczyną śmierci. Dlatego należy dążyć do znalezienia czynników wywołujących taki stan, tak aby prawidłowo ukierunkować terapię.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Unger C., Weis J.: Onkologia. Niekonwencjonalne i wspomagając sposoby terapii- strategie terapeutyczne, MedPharm Polska, Wrocław 2008

Reklama
(0)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze