Zaloguj
Reklama

Chemioterapia - czy będę wymiotować?

Autorzy: lek. Marta Janusiak
Mdłości
Fot. shutterstock
Mdłości
(5)
Chemioterapia i wymiotowanie
Reklama

Nudności i wymioty to jeden z powszechnie znanych skutków  ubocznych, o który pytają chorzy rozpoczynający leczenie onkologiczne. Są to na tyle nieprzyjemne doznania, że często pojawia się duży lęk i obawa przed ich potencjalnym wystąpieniem. Wpływa to na przebieg procesu terapeutycznego. Nasilone nudności i wymioty mogą bowiem wywołać nawet depresją czy z ich powodu chory może chcieć zrezygnować z leczenia.

Na szczęście nastąpił ogromny postęp w tej kwestii. Coraz rzadziej dochodzi do sytuacji, gdy nie potrafimy poradzić sobie z tymi przykrymi objawami. Dzięki nowoczesnym lekom, dostępnym także w Polsce, stają się one mniej uciążliwe dla choreg, a część z pacjentów w ogóle ich nie doświadcza. Obecnie ogromną rolę odgrywa zapobieganie ich powstaniu, które to także ułatwia leczenie jeśli jednak pojawią się nudności i wymioty.

Chemioterapia i wymiotowanie - Objawy i przebieg

Istnieje wiele czynników wpływających na to czy nudności i wymioty wystąpią. Należą do nich m.in.

  • rodzaj stosowanych cytostatyków (leków przeciwnowotworowych); leki te podzielono na kilka grup w związku z prawdopodobieństwem, że po ich podaniu wystąpią nudności i wymioty; istnieją 4 takie grupy: leki o wysokim, średnim, niskim i minimalnym ryzyku wywołania wymiotów. M.in. na tej podstawie lekarz decyduje, który lek przeciwwymiotny podać;
  • wiek chorego (zwykle większe nasilenie u osób młodszych);
  • gorzej leczenie znoszą kobiety, szczególnie gdy podczas ciąży cierpiały z powodu nudności i wymiotów;
  • jednoczesna radiochemioterapia może nasilać ten skutek uboczny leczenia.

Zaobserwowano także, że chorzy silnie zmotywowanych do leczenia oraz spożywający spore ilości alkoholu w przeszłości rzadziej zgłaszają skargi na nudności i wymioty. Ważna jest także tolerancja poprzedniego leczenia, jeśli je stosowano.

Dziś, gdy obok efektów leczenia bardzo liczy się komfort chorego w trakcie leczenia nudności i wymioty stają się co raz lepiej kontrolowane. Mimo to mogą wystąpić, ale rzadko konieczna jest wizyta u lekarza czy pobyt w szpitalu. Jeśli jednak wymioty są bardzo nasilone, niemożliwe staje się przyjmowanie płynów i pokarmów należy zwrócić się o pomoc do fachowego personelu medycznego. Podjęta zostanie wówczas decyzja o ewentualnej konieczności nawodnienia dożylnego czy tez zmianie leczenia przeciwwymiotnego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Leczenie wspomagające w onkologii. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Redaktorzy serii: J.Jassem, M.Krzakowski, Redaktor wydania: R.Zaucha, ViaMedica, Gdańsk 2013;
    Zalecenia postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Tom 1. Redakcja: M. Krzakowski, K.Warzocha; Via Medica 2013;
    Onkologia kliniczna Tom1 pod.red. M.Krzakowski; Wydawnictwo Borgis, warszawa 2006r.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze