Zaloguj
Reklama

Rozpoznanie raka

Przeglądaj w kategorii Rozpoznanie raka:
Reklama

Z punktu widzenia klinicznego, najczęściej początkowo proces nowotworzenia przebiega bezobjawowo. Jeśli rozpoznanie stawiane jest na tym etapie najpewniej jest przypadkowe, w toku diagnostyki innych objawów niecharakterystycznych dla danego typu nowotworu bądź w trakcie kontrolnych badań osób zdrowych (np. okresowe badania pracownicze). Guz nowotworowy staje się objawowy gdy organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się nowych komórek w tkankach i narządach.  Wówczas obserwuje się objawy typowe- zarówno dla umiejscowienia jak i zależne od biologii nowotworu.

W zależności od tego, z jakiej tkanki pochodziła pierwsza komórka, która po mutacjach, zapoczątkowała rozwój nowotworu, dzielimy je na kilka grup. Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego- komórką prekursorową jest komórka nabłonka, to raki (carcinoma). Należą tu zarówno nowotwory jelita grubego – raki gruczołowe, raki płaskonabłonkowe np. przełyku, jak i rak podstawnokomórkowy skóry. Nowotwory wywodzące się z komórek mezenchymalnych to mięsaki (sarcoma), do nowotworów tkanki limfatycznej i układu krwiotwórczego należą chłoniaki (lymphoma) i białaczki (leuceamia). Nowotwory germinalne, gdzie mutowana komórka to pierwotna komórka płciowa, zwykle rozwijają się w gonadach i pozostałościach sznurów płciowych. Osobną grupę stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego, opon).