Zaloguj
Reklama

Leczenie raka

Przeglądaj w kategorii Leczenie raka:
Reklama

Z roku na rok dokonuje się ogromny postęp zarówno w diagnostyce i leczeniu raka. Na rynku medycznym pojawiają się coraz to nowsze leki, skuteczniejsze, bardziej swoiste- celowane - indywidualne dla danego typu komórki nowotworowej.

Chemioterapia to leczenie nowotworów złośliwych za pomocą podawanych dożylnie cytostatyków. Niekiedy stosuje się chemioterapię w tabletkach, drogą doustną. 

Leki cytostatyczne, wykorzystywane w chemioterapii, należą do substancji naturalnych, naturalnych modyfikowanych bądź wytwarzanych syntetycznie. Działają toksycznie na wszystkie komórki, których cechą szczególną jest zdolność do szybkich podziałów. Jest to jedna z głównych i charakterystycznych cech komórki nowotworowej (zarówno raków jak i nowotworów tkanek miękkich - mięsaków) obok atypii, czyli zespołu nieprawidłowych cech, odróżniających zdrową komórkę organizmu człowieka od zmutowanej. Dzięki zmianom w genomie nowotworowe komórki atypowe posiadły zdolność blokowania naturalnych barier hamujących niekontrolowane podziały. 

Nowotwory złośliwe leczone są także za pomocą radioterapii czyli naświetlania lub jodoterapii stosowanej w leczeniu raka tarczycy. W niektórych przypadkach w leczeniu stosuje się także hormonoterapię czy immunoterapię. 

Do zdrowych komórek szybko dzielących się w organizmie człowieka należą między innymi komórki macierzyste szpiku kostnego, nabłonki, komórki błon śluzowych, przydatki skóry- mieszki włosowe, macierz paznokcia i inne. Na nich najbardziej widoczne jest działanie toksyczne chemioterapii systemowej - anemia, neutropenia na skutek upośledzenia funkcjonowania szpiku kostnego, nudności i wymioty pochodzenia obwodowego, łysienie, zmiany skórne, bolesne i nieraz bardzo dokuczliwe zapalenia błon śluzowych.

Leczenie raka wiąże się najczęściej z operacją chirurgiczną, gdzie guz nowotworowy jest usuwany (albo znamię w przypadku czerniaka). Wszelkie metody leczenia raka omawia z pacjentem lekarz onkolog, który decyduje o wprowadzeniu odpowiedniej metody.