Zaloguj
Reklama

Diagnostyka onkologiczna

Przeglądaj w kategorii Diagnostyka onkologiczna:
Reklama

Z punktu widzenia klinicznego, najczęściej początkowo proces nowotworzenia przebiega bezobjawowo. Jeśli rozpoznanie stawiane jest na tym etapie najpewniej jest przypadkowe, w toku diagnostyki innych objawów niecharakterystycznych dla danego typu nowotworu bądź w trakcie kontrolnych badań osób zdrowych (np. okresowe badania pracownicze). Guz nowotworowy staje się objawowy gdy organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się nowych komórek w tkankach i narządach.  Wówczas obserwuje się objawy typowe- zarówno dla umiejscowienia jak i zależne od biologii nowotworu. Rozpoznanie raka dzieli się zatem na kilka diagnostycznych etapów. 

Diagnostyka stosowana w wykrywaniu nowotworów: badanie usg, biopsja cienkoigłowa, badanie krwi pod kątem wykrycia markerów nowotworowych. W przypadku kobiet i podejrzenia nowotworu narządów płciowych wykonuje się cytologię. Jeżeli podejrzewa się u kobiety raka piersi, lekarz może zlecić mammografię piersi. Do badań obrazowych zaś zalicza się badanie PET, scyntygrafię, tomografię komputerową. 

W zależności od tego, z jakiej tkanki pochodziła pierwsza komórka, która po mutacjach, zapoczątkowała rozwój nowotworu, dzielimy je na kilka grup. Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego - komórką prekursorową jest komórka nabłonka, to raki (carcinoma). Należą tu zarówno nowotwory jelita grubego – raki gruczołowe, raki płaskonabłonkowe np. przełyku, jak i rak podstawnokomórkowy skóry. Nowotwory wywodzące się z komórek mezenchymalnych to mięsaki (sarcoma), do nowotworów tkanki limfatycznej i układu krwiotwórczego należą chłoniaki (lymphoma) i białaczki (leuceamia). Nowotwory germinalne, gdzie mutowana komórka to pierwotna komórka płciowa, zwykle rozwijają się w gonadach i pozostałościach sznurów płciowych. Osobną grupę stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego, opon).

Wśród nowotworów można wyróżnić także czerniaka. Lekarz rozpocznie diagnostykę przy podejrzeniu czerniaka od oceny skóry pod dermatoskopem. Czerniak często kojarzony jest z występowaniem na skórze. Jednak oprócz czerniaka skóry wyróżnić można m.in. czerniaka gałki ocznej oraz czerniaka błony śluzowej, w tym czerniaka sromu.

Wczesne rozpoznanie raka w wielu przypadkach daje lepsze rokowania. Kluczową rolę w dalszym leczeniu i postępowaniu mają przerzuty. Pacjent, który ma zdiagnozowanego raka będzie pod opieką onkologa w placówce onkologicznej. Do onkologa nie jest potrzebne skierowanie.