Zaloguj
Reklama

Zwierzęta oporne na nowotwory

Autorzy: Klaudia Tomala
Źródło: Mikołuszko W. Odporne na raka [w:] Focus, nr 222, marzec 2014
Praca w laboratorium
Fot. ojoimages
Praca w laboratorium
(0)

Zwierzęta nie zapadające na choroby nowotworowe są nadzieją dla naukowców na wynalezienie skutecznej terapii tych chorób. Zrozumienie mechanizmu oporności na raka może pozwolić na opracowanie efektywnego leku przeciwnowotworowego.

Reklama

Naukowcy przez wiele lat próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego niektóre zwierzęta są bardziej oporne na raka niż inne?”. Wysunęli wiele hipotez, jednak dotychczas żadna nie okazała się słuszna.

W 2013 roku Francuz Benjamin Roche stworzył teorię, wiążącą geny oporności na raka z rozrodczością. Okazało się, że zwierzęta, które wytwarzają dużo mechanizmów antynowotworowych okupują to obniżoną rozrodczością. Takie rozwiązanie opłaca się jedynie dużym zwierzętom; małe i średnie gatunki żyją zbyt krótko by angażować całe nakłady energii w obronę przed nowotworem kosztem rozrodczości- bardziej opłaca im się mieć więcej potomstwa niż obniżać prawdopodobieństwo zachorowania.

Inna teoria głosi natomiast, że oporność dużych zwierząt na choroby nowotworowe związana jest z wolniejszym metabolizmem komórki. Mniej intensywna przemiana materii oznacza mniej szkodliwych metabolitów, co oznacza, iż w komórce powstaje mniej związków mogących uszkodzić składniki komórki lub wpłynąć na ekspresję genów odpowiedzialnych za powstawanie komórek nowotworowych.

Wśród zwierząt opornych na nowotwory wyróżnić można:

  • Rozgwiazdy
  • Strzykwy
  • Białuchy
  • Golce

Golce są bardzo ciekawym przypadkiem, gdyż nie pasują do żadnej dotychczasowej teorii. Małżeństwo naukowców dr Gorbunova i dr Seluanov zainteresowali się tym żyjącym pod ziemią gryzoniem i odkryli, że jego oporność na choroby nowotworowe jest związana z wytwarzaniem dużych ilości kwasu hialuronowego. Związek ten jest wykorzystywany w medycynie od wielu lat jako lek na problemy reumatyczne oraz jako środek przeciwzmarszczkowy, jednakże ludzki kwas hialuronowy jest pięciokrotnie krótszy od tego, który jest produkowany w komórkach golców.

W dalszym ciągu trwają badania nad występującymi u niektórych zwierząt mechanizmami zapobiegającymi powstawaniu nowotworów. Poznanie tych strategii może pozwolić na znalezienie skutecznej metody walki z rakiem i zminimalizować liczbę zgonów na choroby nowotworowe.

Reklama
(0)
Komentarze