Zaloguj
Reklama

Zespoły paraneonowotworowe: czym są, jakie są ich objawy i czemu warto o nich wiedzieć?

Konsultacja lekarska
Fot. panthermedia
Konsultacja lekarska
(0)

Zespoły paraneonowotworowe związane mogą być m.in. z odchyleniami dotyczącymi układu nerwowego, hormonalnego czy krwionośnego. Wiedza na ich temat jest istotna przede wszystkim z tego powodu, że czasami rozpoznanie zespołu paraneoplastycznego poprzedza zdiagnozowanie u pacjenta choroby nowotworowej.

Reklama

Mianem zespołów paraneonowotworowych (paraneoplastycznych, ang. paraneoplastic syndrome) określa się objawy lub zespoły objawów, które pojawiają się u pacjentów w powiązaniu z wystąpieniem u nich jakiejś choroby nowotworowej. Dolegliwości tego rodzaju bywają bardzo różne, stąd też zazwyczaj ciężko od razu jednoznacznie stwierdzić, że to, czego doświadcza pacjent, wynika właśnie z wystąpienia u niego zespołu paraneonowotworowego. Problemy tego rodzaju występują zdecydowanie częściej, niż można by potencjalnie przypuszczać – szacuje się, że zespoły paraneoplastyczne spotykane są u nawet co dziesiątej osoby chorującej na chorobę nowotworową.

Zespoły paraneonowotworowe: przyczyny

Zespoły paraneonowotworowe rozwijają się niezależnie od miejscowego wzrostu zmiany nowotworowej, jak i niezależnie od jej ewentualnych przerzutów odległych. Co więc jest odpowiedzialne za ich występowanie? Tak naprawdę, pomimo przeprowadzenia wielu różnych badań, przyczyny zespołów paraneoplastycznych nie są do końca jasne. Czasami rozwijają się one z powodu wydzielania przez komórki nowotworowe różnych substancji, takich jak np. hormony, działające prozapalnie cytokiny czy czynniki wzrostu. W niektórych przypadkach objawy zespołów paraneonowotworowych rozwijają się w związku z odpowiedzią układu immunologicznego pacjenta na krążące w jego organizmie antygeny komórek nowotworowych.

Zespoły paraneonowotworowe pojawiać się mogą w przebieg wielu różnych nowotworów, najczęściej jednak obserwuje się je u chorych zmagających się z rakiem:

 • płuc,
 • piersi,
 • jajnika,
 • trzustki,
 • tarczycy.

Zespoły paraneonowotworowe: rodzaje

Zespoły paraneonowotworowe prowadzić mogą do dolegliwości związanych z różnymi układami ludzkiego organizmu, najczęściej jednak spotykane są nieprawidłowości dotyczące układu nerwowego, hormonalnego oraz krwionośnego.

W przypadku neurologicznych zespołów paraneonowotworowych możliwe jest występowanie takich problemów, jak m.in.:

 • zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego,
 • zwyrodnienie móżdżku,
 • limbiczne zapalenie mózgu,
 • neuropatia czuciowa,
 • zespół miasteniczny Lamberta-Eatona,
 • retinopatia paraneonowotworowa.

Nierzadkie są endokrynologiczne zespoły paraneoplastyczne, których przejawami bywają:

 • hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia we krwi),
 • hipoglikemia (obniżone stężenie glukozy we krwi),
 • zespół Schwartza-Barttera (związany z nadmiernym wydzielaniem wazopresyny w organizmie),
 • zespół Cushinga (którego objawy wynikają z nadprodukcji kortyzolu w organizmie).

Zespoły paraneoplastyczne czasami związane są z układem krwionośnym – zdarza się, że u chorych na nowotwór rozwijają się takie dolegliwości, jak:

 • trombocytoza,
 • eozynofilia,
 • granulocytoza,
 • wędrujące zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych,
 • zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Zespół medyczny, fot. panthermedia

Powyżej wymieniono dość dużo nieprawidłowości, zdecydowanie nie są to jednak jedyne możliwe zespoły paraneonowotworowe. U pacjentów z chorobą nowotworową pojawiać się mogą i innego jeszcze rodzaju dolegliwości, takie jak między innymi:

 • pęcherzyca paraneoplastyczna,
 • rumień wędrujący,
 • osteoartropatia przerostowa,
 • zapalenie skórno-mięśniowe,
 • rogowacenie ciemne.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze