Zaloguj
Reklama

Zabiegi i operacje onkologiczne – najważniejsze informacje

Autorzy: lek. Paulina Cichon
Chirurg
Fot. Panthermedia
Chirurg
(5)

Rola zabiegów diagnostycznych jest nieoceniona w sytuacjach, gdy pewna diagnoza jest niemożliwa do postawienia bazując na mniej inwazyjnych metodach (głównie radiologicznych). W trakcie zabiegu diagnostycznego pobiera się materiał z tkanki makroskopowo zmienionej nowotworowo, do badania mikroskopowego. Następnie trafia on do oceny histopatologicznej do pracowni patomorfologii, dla potwierdzenia lub wykluczenia rozpoznania pierwotnego nowotworu złośliwego lub jego nawrotu. Chirurg w trakcie zabiegu może niekiedy zbadać również inne układy i narządy (np. podczas operacji zwiadowczej jamy brzusznej) i ocenić stopień zaawansowania choroby dla wdrożenia najbardziej skutecznego leczenia.

Reklama

Nie rzadko, podczas operacji diagnostycznej, przeprowadza się zabiegi zapobiegające objawom nowotworu lub działaniom niepożądanym innych form leczenia onkologicznego. Przykładem takiej procedury może być zabezpieczenie dostępu do żywienia poprzez założenie mikrojejunostomii. W przypadku stwierdzenia podczas diagnostycznej laparotomii nieoperacyjnego, zamykającego światło żołądka raka wpustu, jest to szansa dla pacjenta na żywienie w trakcie terapii.

Operacje profilaktyczne

Operacje profilaktyczne to zabiegi przeprowadzane najczęściej na osobach zdrowych, obciążonych większym ryzykiem rozwinięcia nowotworu złośliwego dla zapobiegania nowotworom zanim zdążą się rozwinąć w organizmie osoby szczególnie predysponowanej. Prawdopodobieństwo transformacji nowotworowej wiąże się z nosicielstwem mutacji genowych, predyspozycją genetyczną jak i wywiadem rodzinnym. Poza tym, niektórzy pacjenci zakończyli leczenie onkologiczne i podejrzewa się duże ryzyko rozwinięcia nowotworu w innym układzie lub narządzie. Operacje profilaktyczne polegają na usunięciu tkanek bądź narządów zanim dojdzie w nich do rozwoju nowotworu złośliwego. Przykładem takich procedur jest usunięcie tarczycy u nosicieli mutacji genu związanego z rodzinnym ryzykiem wystąpienia raka rdzeniastego (protoonogen RET) czy podskórna amputacja piersi oraz usunięcie narządów rodnych u kobiet- nosicielek mutacji genu BRCA1.

Operacje radykalne

Operacje radykalne to w przypadku większości nowotworów niezbędny etap leczenia onkologicznego. Aktualnie pacjencii kierowani są na zabiegi po konsyliach chirurgiczno- onkologicznych. Onkolodzy, chirurdzy onkologiczni i radioterapeuci wspólnie podejmują decyzję- indywidualnie traktując każdego pacjenta- stosownie do typu nowotworu, jego umiejscowienia, objawów i stopnia zaawansowania miejscowego i ogólnego choroby, co do kolejności wdrażania poszczególnych metod leczenia.

fot. panthermedia

Leczenie chirurgiczne radykalne to procedury z zamiarem wyleczenia, najczęściej wiążą się z usunięciu całego narządu, w którym rozwinął się guz, niekiedy i jego regionalnym układem chłonnym. Często, zwłaszcza przy bardziej zaawansowanych zmianach, resekcje są bardzo szerokie a zabiegi wielogodzinne. Nie raz wiążą się z usunięciem wielu tkanek i narządów, permanentnym ograniczeniem ich funkcji.  Jest to jednak wpisane w ryzyko zabiegów z dziedziny chirurgii onkologicznej i ciężkości choroby, jaką leczą. Klasyczną radykalną operacją onkologiczną jest hemikolektomia prawostronna(usunięcie prawej połowy okrężnicy) u pacjenta z rozpoznanym miejscowo zaawansowanym rakiem wstępnicy(prawej połowy okrężnicy) czy operacja amputacji piersi metodą Patey’a, którą przeprowadza się w leczeniu radykalnym raka piersi(usunięcie gruczołu sutkowego wraz z wycięciem węzłów chłonnych pachowych po tej samej stronie, z zachowaniem mięśnia piersiowego większego i mięśnia piersiowego mniejszego).

Reklama
(5)
Komentarze